Detalii licitaţie

Due to the present situation of confinement related to the Coronavirus pandemic , a public opening of tenders is not possible. The opening will take place on 16/04/2020 at 11:00 hrs as scheduled and the record automatically generated by the system will be sent to all tenderers after the closure of the opening session. For exceptional reasons the deadline of this Call for Tenders has been extended to 14/04/2020 12:00 - the new deadline will be published soon in eNotices.
Titlu:
Contract-cadru pentru servicii de evaluare, evaluare a impactului și a conformit...
Autoritate contractantă:
European Commission, DG Justice and Consumers (JUST)
Data de publicare pe TED:
04/02/2020
Termen pentru primirea ofertelor:
14/04/2020
Status:
Închisă
Informaţii
JUST/2020/PR/03/001
Contract-cadru pentru servicii de evaluare, evaluare a impactului și a conformității, sprijin pentru politici și de analiză juridică
Lotul 1: Evaluare, evaluarea impactului și servicii de asistență pentru politici conexe în domeniile de politică ale Justiției și ConsumatorilorLotul 2: Servicii de analiză juridică, inclusiv evaluarea conformității măsurilor naționale de transpunere în domeniile de politică ale Justiției și ConsumatorilorLotul 3: Servicii de evaluare a conformității și de analiză juridică în legătură cu transferurile de date cu caracter personal din statele membre ale UE în țări terțe
Servicii
Licitaţie deschisă
Închisă
Bifat
în toate loturile
Contract-cadru
79000000
Condiții de participare
A se vedea adresa de internet indicată în secțiunea I.3).
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
Etape cheie
04/02/2020 00:00
14/04/2020 12:00
16/04/2020 11:00
Loturi
Numărul lotului Titlu Descriere
Lot 1
Evaluare, evaluarea impactului și servicii de asistență pentru politici conexe în domeniile de politică ale Justiției și Consumatorilor
Următoarele misiuni intră în domeniul de aplicare al lotului 1:— evaluări,— evaluările impactului,— alte studii de sprijinire a politicilor.Misiune din cadrul lotului 1 se pot referi fie la inițiative legislative sau nelegislative (inclusiv acte delegate și de punere în aplicare), fie la programe de cheltuieli. Studiile de sprijinire a politicilor vor aduce, în special, contribuții potențiale pentru dezvoltarea viitoarelor politici.
Lot 2
Servicii de analiză juridică, inclusiv evaluarea conformității măsurilor naționale de transpunere în domeniile de politică ale Justiției și Consumatorilor
Scopul contractului-cadru din cadrul lotului 2 este, prin urmare, furnizarea de servicii, care ajută DG JUST în realizarea obiectivelor juridice și politice; cuprinde studiile:— în legătură cu evaluarea conformității măsurilor legislative și administrative ale statelor membre cu legislația Uniunii în domeniile de politică ale Justiției și Consumatorilor (a se vedea secțiunea II.2.1). Aceasta include măsurile naționale de transpunere a directivelor, orice măsură națională adoptată în legătură cu reglementările în domeniile de politică ale Justiției și Consumatorilor,— în legătură cu analiza aplicării și interpretării de către instanțele naționale a legislației Uniunii Europene în domeniile de politică ale justiției și consumatorilor;— în legătură cu măsurile adoptate pentru a asigura aplicarea legislației Uniunii Europene de către administrația națională, precum și de Ombudsmanii naționali și de organele de soluționare extrajudiciare din domeniile de politică ale justiției și consumatorilor,— în legătură cu orice măsură administrativă sau juridică națională adoptată în domeniile de politică ale Justiției și Consumatorilor și suprapunerea sau completarea dreptului Uniunii Europene,—în legătură cu orice cercetare juridică a cadrelor juridice naționale aplicabile în anumite domenii ale justiției și consumatorilor.
Lot 3
Servicii de evaluare a conformității și analiză juridică în domeniile de politică ale Justiției și Consumatorilor
În termeni generali, misiunile din cadrul acestui lot vor consta în sprijinirea DG doar prin analizarea, evaluarea și estimarea cadrului legal, a structurilor și practicilor instituționale pentru protecția datelor cu caracter personal dintr-un grup de țări terțe, o anumită țară terță sau o parte a acestora sau o organizație internațională / regională. Evaluarea acestui cadru se va face în raport cu cadrul juridic al UE. Aceasta poate include țările care au o lege unică privind protecția datelor, precum și țările care au un cadru complex de protecție a datelor (de exemplu, legi sectoriale recente sau mai multe niveluri de legislație). Ambele transferuri de date în scopuri comerciale și de aplicare a legii pot fi abordate. Studiul poate include o evaluare a condițiilor pentru accesul guvernului în scopul aplicării legii / securității naționale.
Anunţuri
Referinţă Tip de anunț Data publicării
2020/S 062-146893
Erată
27/03/2020 00:00
2020/S 024-052527
Anunţ de participare
04/02/2020 00:00