Detalii licitaţie

Titlu:
Asistenţă tehnică pentru monitorizarea proiectelor LIFE (subvenţii pentru acţiun...
Autoritate contractantă:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Data de publicare pe TED:
25/04/2012
Termen pentru primirea ofertelor:
05/06/2012
Status:
Închisă
Informaţii
ENV.E.4/SER/2012/0015
Asistenţă tehnică pentru monitorizarea proiectelor LIFE (subvenţii pentru acţiuni şi subvenţii pentru exploatare), pentru comunicarea cu privire la programul LIFE şi pentru alte activităţi conexe.
Contractantului i se solicită să furnizeze asistenţă Comisiei pentru implementarea programului LIFE pe parcursul tuturor etapelor gestionării proiectului. Aceasta va include, printre alte activităţi, monitorizarea tuturor proiectelor deschise (aproximativ 850 de proiecte) cofinanţate prin programul LIFE în baza tuturor regulamentelor privind LIFE, susţinere pentru monitorizarea ONG-urilor pe probleme de mediu în baza subvenţiilor pentru exploatare şi a activităţilor de comunicare din cadrul programului LIFE+. Un singur expert cu normă întreagă trebuie să monitorizeze aproximativ 16-20 de proiecte. Pentru activităţile de comunicare sunt prevăzute 12 persoane.Întreaga corespondenţă privind proiectele trebuie evaluată utilizând modele de formulare standard pregătite de Comisie. Aceasta include rapoarte privind progresul, rapoarte legate de cereri de plată pentru clauze suplimentare. Proiectele trebuie, de asemenea, să facă obiectul unor vizite anuale. Contractantul trebuie să asigure expertiză în cadrul tuturor celor 3 părţi ale programului. Expertiza pentru componenta „Natura” a programului LIFE include, în special, cunoştinţe privind gestionarea conservării naturii, Directivele „Păsări” şi „Habitate” şi conservarea naturii la nivel local. Expertiza pentru componenta „Mediu” a programului LIFE include, în special, cunoştinţe în domeniul schimbărilor climatice, al apei, al aerului, al solului, al mediului urban, al zgomotelor, al produselor chimice, al mediului şi al sănătăţii, al deşeurilor şi al resurselor naturale, al pădurilor, al inovării şi al abordărilor strategice. Expertiza pentru componenta „Informaţii” a programului LIFE include, în special, cunoştinţe în domenii precum cele menţionate în componentele „Natura” şi „Mediu” ale programului LIFE şi în domeniul prevenirii incendiilor forestiere. Informaţii suplimentare privind programul LIFE sunt disponibile pe site-ul http://ec.europa.eu/environment/life/index.htm Se va solicita asistenţă pentru activităţi de comunicare şi este necesară expertiză pentru crearea şi gestionarea de publicaţii, de surse de informare multimedia şi de evenimente. Contractul va include următoarele activităţi:1. asistenţă tehnică şi administrativă pentru sarcini legate de monitorizarea implementării de proiecte în baza subvenţiilor pentru acţiuni din cadrul programului LIFE+;2. asistenţă pentru monitorizarea ONG-urilor din domeniul mediului în baza subvenţiilor de exploatare din cadrul programului LIFE+;3. activităţi de comunicare: asistenţă tehnică şi administrativă pentru activităţi de comunicare la nivelul UE privind programul LIFE+, subvenţiile acestora pentru acţiuni şi subvenţiile de exploatare ale ONG-urilor.Obiective:Addendum 1) Subvenţii pentru acţiune:Comisia doreşte să obţină asistenţă tehnică şi administrativă pentru sarcini legate de implementarea de proiecte în baza programelor LIFE+ şi LIFE III. Obiectivul acestui contract este de a furniza asistenţă Comisiei pentru aceste activităţi. Contractantul va furniza asistenţă Comisiei prin monitorizarea şi evaluarea progresului proiectului la nivel tehnic şi financiar şi va asigura coerenţa acestuia cu costurile suportate. Acesta va acţiona strict în calitate de organism consultativ al Comisiei şi nu va fi implicat în gestionarea resurselor financiare. Contractantul va fi independent de proiecte. În calitate de organism consultativ al Comisiei, acesta va analiza proiectele şi va furniza evaluări tehnice şi financiare ale rapoartelor înaintate Comisiei, precum şi linii directoare tehnice şi financiare în cadrul proiectelor. Contractantul nu va fi autorizat să ia nicio decizie în numele Comisiei.Addendum 2) Subvenţii pentru exploatare:Obiectivul general al acestui contract este de a furniza expertiză externă, independentă în vederea furnizării de asistenţă...
Servicii
Licitaţie deschisă
Închisă
Bifat
N/A
Etape cheie
25/04/2012
N/A
25/05/2012
29/05/2012
05/06/2012
15/06/2012
Loturi Licitaţia nu are niciun lot.
Anunţuri
Referinţă Notice type Data publicării
2012/S 80-130436 Anunţ de participare 25/04/2012