Detalii licitaţie

Titlu:
Instrument european de autoevaluare a utilizării eficiente a resurselor pentru I...
Autoritate contractantă:
Executive Agency for Small and Medium Sized Enterprises (EASME)
Data de publicare pe TED:
30/08/2014
Termen pentru primirea ofertelor:
06/10/2014
Status:
Închisă
Termenul-limită pentru descărcarea documentelor acestei licitaţii a fost atins. Descărcarea documentelor nu este posibilă Termenul-limită pentru descărcarea documentelor acestei licitaţii a fost atins. Descărcarea documentelor nu este posibilă
Informaţii
EASME/COSME/2014/005.
Instrument european de autoevaluare a utilizării eficiente a resurselor pentru IMM-uri.
Prezenta licitaţie are ca obiectiv selectarea unui prestator de servicii în vederea dezvoltării şi testării unui instrument european de autoevaluare a utilizării eficiente a resurselor pentru IMM-uri, denumit în continuare „instrumentul”, şi a unui catalog de măsuri de îmbunătăţire a utilizării eficiente a resurselor, denumit în continuare „catalogul”, care vor permite IMM-urilor europene să îşi înţeleagă mai bine performanţele în materie de utilizare eficientă a resurselor şi să identifice măsurile care ar putea fi adoptate pentru îmbunătăţirea acestora. Contractantul va fi responsabil în special cu dezvoltarea prototipurilor instrumentului şi catalogului prin furnizarea caracteristicilor, a conţinutului şi a componentelor necesare pentru conceperea şi integrarea acestora într-o aplicaţie web dezvoltată intern de serviciul (serviciile) informatic(e) al (ale) Comisiei Europene.Instrumentul, inclusiv catalogul, este conceput ca un prim modul în vederea înfiinţării unui centru european de excelenţă pentru utilizarea eficientă a resurselor (COSME 2015), denumit în continuare „centrul”, şi va fi dezvoltat, integrat şi îmbunătăţit ulterior de centru. Instrumentul va fi conceput pentru a oferi IMM-urilor europene din orice sector, de orice dimensiune (întreprinderi mici şi mijlocii, microîntreprinderi) şi din orice zonă geografică o metodă accesibilă pentru evaluarea propriilor performanţe în materie de utilizare eficientă a resurselor şi pentru explorarea măsurilor care ar putea fi adoptate în vederea îmbunătăţirii acestora într-un mod eficient din punctul de vedere al costurilor. În cadrul acestei acţiuni se vor dezvolta prototipul unui instrument european de autoevaluare pentru IMM-uri pe baza metodologiilor existente, atestate care vor fi transpuse şi adaptate contextului UE, precum şi prototipul unui catalog cu diferite tipuri de măsuri de îmbunătăţire a utilizării eficiente a resurselor, furnizând date şi informaţii privind eficienţa, impactul asupra competitivităţii şi rentabilitatea acestora. Datele colectate prin intermediul prototipurilor instrumentului şi catalogului vor fi incluse într-o bază de date europeană cu informaţii privind utilizarea eficientă a resurselor, care va fi creată şi dezvoltată intern de serviciul (serviciile) informatic(e) al (ale) Comisiei Europene. În final, instrumentul, catalogul şi întreaga aplicaţie web care le integrează vor fi testate de contractant în rândul IMM-urilor.Este important de subliniat faptul că obiectul acestei acţiuni este limitat la dezvoltarea prototipurilor instrumentului şi catalogului şi la testarea acestora în rândul IMM-urilor. Versiunile gata de utilizare rezultate, integrate într-o aplicaţie web dezvoltată intern de serviciul (serviciile) informatic(e) al (ale) Comisiei Europene, vor fi puse la dispoziţie şi utilizate în domeniul public abia ulterior, în contextul centrului, care le va mai îmbunătăţi şi completa cu date şi informaţii suplimentare.
Servicii
Licitaţie deschisă
Închisă
Bifat
N/A
Etape cheie
30/08/2014 00:00
N/A
06/10/2014 23:59
14/10/2014 10:30
Loturi Licitaţia nu are niciun lot.
Anunţuri
Referinţă Notice type Data publicării
2014/S 166-295687 Anunţ de participare 30/08/2014 00:00