Detalii licitaţie

Titlu:
Modernizarea raportării și diseminării statisticilor energetice
Autoritate contractantă:
European Commission, DG EUROSTAT
Data de publicare pe TED:
23/07/2020
Termen pentru primirea ofertelor:
28/09/2020
Status:
Închisă
Informaţii
ESTAT/LUX/2020/OP/0014
Modernizarea raportării și diseminării statisticilor energetice
Serviciile statistice care constituie obiectul acestei invitații la licitație sunt împărțite în următoarele loturi:Lotul 1: Analize ale tendinţelor de producţie şi consum de energieLotul 2: Elaborarea de noi chestionare anualeLotul 3: Stabilirea de noi surse de date.
Servicii
Licitaţie deschisă
Închisă
Bifat
în toate loturile
Contract de achiziții publice
955,000.00 EUR
79330000
Condiții de participare
A se vedea adresa de internet indicată în secțiunea I.3).
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
Etape cheie
23/07/2020 00:00
28/09/2020 16:00
30/09/2020 10:00
Loturi
Numărul lotului Titlu Descriere
Lot 1
Analize ale tendinţelor de producţie şi consum de energie
Acest lot are ca obiect dezvoltarea unei metodologii pentru defalcarea tendințelor consumului de energie. Metodologia ar trebui să poată cuantifica diferitele aspecte care contribuie la schimbările în consumul de energie (de exemplu, dar fără a se limita la: schimbările demografice, creșterea economică, efectele climatice, schimbările în activitățile și structura economică, schimbările în ceea ce privește alegerea combustibilului).Volumul total al activităților pentru întreaga perioadă a contractului (36 de luni) este estimat la 700 de om-zile.
Lot 2
Elaborarea de noi chestionare anuale
Acest lot acoperă elaborarea de chestionare multiple MS Excel pentru colectări de date din Regulamentul (CE) nr. 1099/2008 privind statisticile în domeniul energiei, Regulamentul (UE) 2016/1952 privind statisticile europene referitoare la prețurile gazelor naturale și energiei electrice și unele colectări de date suplimentare efectuate de unitatea energetică a Eurostat. Scopul este de a crea chestionare eficiente și ușor de utilizat care să faciliteze introducerea de date și validarea datelor pentru țările raportoare.Volumul total al activităților pentru întreaga perioadă a contractului (36 de luni) este estimat la 500 de om-zile.
Lot 3
Stabilirea de noi surse de date
Acest lot vizează furnizarea de statistici europene necesare în domeniul energiei mai devreme decât în prezent sau care completează statisticile existente.Obiectivul acestui lot este de a găsi modalități de a pune la dispoziție cele mai importante agregate/puncte de date/indicatori/proxiuni mult mai devreme, și anume de a furniza date relevante cât mai devreme posibil după sfârșitul perioadei de referință (lunar, anual) și/sau de a furniza informații care nu au fost utilizate până în prezent pentru a completa statisticile existente.Volumul total al activităților pentru întreaga perioadă a contractului (36 de luni) este estimat la 360 de om-zile.
Anunţuri
Referinţă Tip de anunț Data publicării
2020/S 141-345727
Anunţ de participare
23/07/2020 00:00