Detalii licitaţie

See updated version of Tender specifications Part 1 point 2.2 Rules on Access to procurement
Titlu:
Furnizarea de servicii de asigurare a calității MedCOI și cercetare juridică com...
Autoritate contractantă:
European Union Agency for Asylum (EUAA)
Data de publicare pe TED:
23/12/2020
Termen pentru primirea ofertelor:
04/02/2021
Status:
Închisă
Informaţii
EASO/2020/816
Furnizarea de servicii de asigurare a calității MedCOI și cercetare juridică comparativă
Lotul 1: audituri/verificări externe ale calității MedCOI;Lotul 2: Sondaje de satisfacție MedCOI și evaluarea generală a calității serviciilor MEDCOI;Lotul 3: Cercetare în materie de politici MedCOI/practici de stat și analiză a jurisprudenței.
Servicii
Licitaţie deschisă
Închisă
Bifat
într-unul sau mai multe loturi
3
Contract-cadru
https://www.easo.europa.eu/about-us/procurement
425000.00 EUR
73000000
Condiții de participare
A se vedea adresa de internet indicată în secțiunea I.3).
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
Etape cheie
23/12/2020 00:00
04/02/2021 16:00
05/02/2021 10:00
Loturi
Numărul lotului Titlu Descriere
Lot 1
Lotul 1: audituri/verificări externe ale calității MedCOI;
Lotul 1 vizează cercetarea în materie de verificare în țările de origine și rapoartele de verificare a două tipuri de rapoarte subiacente întocmite de sectorul MedCOI al EASO:• cereri/răspunsuri individuale privind disponibilitatea medicală: scurte rapoarte strict medicale (în majoritatea cazurilor 1-5 pagini) cu privire la opțiuni de tratament medical și medicație într-o anumită țară pentru un anumit caz individual;• cereri/răspunsuri individuale privind accesibilitatea: rapoarte succinte (în majoritatea cazurilor 1-5 pagini) cu privire la în principal accesul economic la tratamente specifice și opțiuni de medicație într-o anumită țară; de exemplu, prețurile medicamentelor, tratamentelor și opțiunile de acoperire pentru o anumită persoană.
Lot 2
Lotul 2 vizează sondaje privind gradul de satisfacție și interviuri (și rapoartele conexe cu rezultate) cu utilizatorii și personalul MedCOI și revizuirea măsurilor existente interne și externe legate de calitate.
Lotul 2 vizează sondaje privind gradul de satisfacție și interviuri (și rapoartele conexe cu rezultate) cu utilizatorii și personalul MedCOI și revizuirea măsurilor existente interne și externe legate de calitate.
Lot 3
Lotul 3: Cercetare în materie de politici MedCOI/practici de stat și analiză a jurisprudenței
Lotul 3 vizează cercetarea și rapoartele privind practicile de stat și jurisprudența/legislația legată de MedCOI.
Anunţuri
Referinţă Tip de anunț Data publicării
2020/S 250-622833
Anunţ de participare
23/12/2020 00:00