Detalii licitaţie

Titlu:
Statistici privind prețurile imobiliare și de consum
Autoritate contractantă:
European Commission, DG EUROSTAT
Data de publicare pe TED:
04/01/2021
Termen pentru primirea ofertelor:
24/02/2021
Status:
Închisă
Informaţii
ESTAT/LUX/2020/OP/0022
Statistici privind prețurile imobiliare și de consum
Această invitație la licitație vizează statisticile privind prețurile imobiliare și prețurile de consum. Serviciile statistice care constituie obiectul acestei invitații la licitație sunt împărțite în următoarele loturi:Lotul 1: Asistență și sprijin pentru statele membre ale UE și țările AELS în dezvoltarea indicatorilor imobiliari comerciali;Lotul 2: Cercetare privind piața spațiilor imobiliare comerciale;Lotul 3: Sprijin pentru manualul privind indicatorii imobiliari comerciali;Lotul 4: Actualizarea manualului metodologic privind indicii armonizați ai prețurilor de consum.
Servicii
Licitaţie deschisă
Închisă
Bifat
în toate loturile
4
Contract de achiziții publice
657,000.00 EUR
79330000
Condiții de participare
A se vedea adresa de internet indicată în secțiunea I.3).
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
Etape cheie
04/01/2021 00:00
24/02/2021 16:00
26/02/2021 10:00
Loturi
Numărul lotului Titlu Descriere
Lot 1
Asistență și sprijin pentru statele membre ale UE și țările AELS în dezvoltarea indicatorilor imobiliari comerciali
Obiectivul acestui lot este de a oferi asistență și sprijin statelor membre ale UE și țărilor AELS în dezvoltarea indicatorilor imobiliari comerciali (CREI).Sarcina 1 solicită contractantului să furnizeze un serviciu de asistență statelor membre și țărilor AELS.Sarcina 2 solicită contractantului să acorde asistență tehnică institutelor naționale de statistică.Sarcina 3 solicită contractantului să furnizeze cursuri de formare.
Lot 2
Cercetare privind piața spațiilor imobiliare comerciale
Obiectivul principal al acestui lot este de a pregăti o analiză a literaturii de specialitate privind compilarea indicilor de închiriere, realizarea de cercetări privind piața spațiilor imobiliare comerciale în statele membre selectate și pregătirea recomandărilor pe care se pot baza deciziile metodologice ulterioare.Sarcina 1 solicită contractantului să analizeze literatura de specialitate.Sarcina 2 solicită contractantului să pregătească un plan de consultare și un chestionar privind piața spațiilor imobiliare comerciale.Sarcina 3 solicită contractantului să efectueze consultări cu privire la piața spațiilor imobiliare comerciale.Sarcina 4 solicită contractantului să furnizeze o prezentare și un raport final.
Lot 3
Sprijin pentru manualul privind indicatorii imobiliari comerciali
Obiectivul principal al acestui lot este de a furniza două rapoarte care pot fi utilizate pentru viitorul manual privind indicatorii imobiliari comerciali, în ceea ce privește indicatorii utilizați în analiza piețelor imobiliare comerciale și metodele de compilare a indicatorilor/construcțiilor de indici.Sarcina 1 solicită contractantului să elaboreze un raport privind indicatorii utilizați în analiza piețelor imobiliare comerciale.Sarcina 2 solicită contractantului să elaboreze un raport privind metodele pentru compilarea indicatorilor imobiliari comerciali.
Lot 4
Actualizarea manualului metodologic privind indicii armonizați ai prețurilor de consum
Obiectivul principal al acestui lot este actualizarea manualului metodologic privind indicii armonizați ai prețurilor de consum.Sarcina 1 solicită contractantului să pregătească o foaie de parcurs și o schiță.Sarcina 2 solicită contractantului să elaboreze manualul.Sarcina 3 solicită contractantului să asigure prezentări pentru reuniunea grupului operativ privind îmbunătățirea calității indicilor armonizați ai prețurilor de consum.Sarcina 4 solicită contractantului să participe la grupul de lucru pentru statistici privind prețurile.Sarcina 5 solicită contractantului să participe la discuții în cadrul atelierelor de lucru.Sarcina 6 solicită contractantului să finalizeze manualul.
Anunţuri
Referinţă Tip de anunț Data publicării
2021/S 001-000010
Anunţ de participare
04/01/2021 00:00