Detalii licitaţie

Titlu:
Contract-cadru multiplu în cascadă pentru furnizarea de studii pregătitoare, de ...
Autoritate contractantă:
European Commission, DG Energy (ENER)
Data de publicare pe TED:
06/08/2021
Termen pentru primirea ofertelor:
07/10/2021
Status:
Închisă
Informaţii
ENER/2021/OP/0004
Contract-cadru multiplu în cascadă pentru furnizarea de studii pregătitoare, de evaluare, de analiză a impactului, de asistență tehnică privind politica în materie de eficiență energetică legată de produse și de studii...
Acest nou contract-cadru vizează furnizarea de studii pregătitoare și de analiză și asistență tehnică pentru diferitele faze de elaborare a politicilor pentru susținerea politicilor privind eficiența energetică legate de produse, inclusiv, dar fără a se limita la proiectarea ecologică, etichetarea energetică și etichetarea pneurilor. În plus, serviciile vor oferi studii orientate către consumatori (și anume, studii comportamentale) privind aspectele legate de consumatori ale politicilor legate de produse și clădiri, cum ar fi (dar fără a se limita la) eticheta energetică, eticheta pneurilor, certificatele de performanță energetică și indicatorul gradului de pregătire pentru soluții inteligente (SRI).
Servicii
Licitaţie deschisă
Închisă
Bifat
în toate loturile
2
Contract-cadru
7,000,000.00 EUR
73000000
Condiții de participare
A se consulta dosarul licitației, disponibil la adresa indicată în secțiunea I.3).
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
Etape cheie
06/08/2021 00:00
07/10/2021 16:00
08/10/2021 10:00
Loturi
Numărul lotului Titlu Descriere
Lot 1
Pregătire, revizuire, studii de impact și asistență tehnică
Studii pregătitoare, studii de analiză, studii de evaluare a impactului și asistență tehnică privind politica în materie de eficiență energetică a produselor.
Lot 2
Studii orientate către consumatori
Studii orientate către consumatori pentru înțelegerea politicilor privind eficiența energetică a produselor și clădirilor.
Anunţuri
Referinţă Tip de anunț Data publicării
2021/S 151-398625
Anunţ de participare
06/08/2021 00:00