Detalii licitaţie

Titlu:
Contract-cadru pentru servicii legate de calitatea combustibililor vânduţi şi ut...
Autoritate contractantă:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Data de publicare pe TED:
22/05/2012
Termen pentru primirea ofertelor:
03/07/2012
Status:
Închisă
Informaţii
CLIMA.C.2/FRA/2012/0013
Contract-cadru pentru servicii legate de calitatea combustibililor vânduţi şi utilizaţi în UE şi în afara acesteia.
Contract-cadru pentru servicii legate de calitatea şi de emisiile de gaze cu efect de seră generate de-a lungul ciclului de viaţă de combustibili lichizi vânduţi şi utilizaţi în Uniunea Europeană şi în afara acesteia. Emisiile provenite din arderea combustibililor destinaţi transporturilor contribuie la poluarea aerului şi la impactul negativ asupra sănătăţii, mediului şi climei. Acestea au fost cuantificate în Strategia tematică privind poluarea aerului publicată în 2005 [COM(2005) 446] şi în Foaia de parcurs pentru trecerea la o economie competitivă cu emisii scăzute de dioxid de carbon până în 2050 [COM(2011) 112]. Rolul combustibililor lichizi şi contribuţia acestora la poluarea aerului şi la emisiile de gaze cu efect de seră au fost recunoscute în legislaţia comunitară care stipulează cerinţele minime în materie de calitate şi obiectivele de reducere pentru o gamă de diferiţi combustibili petrolieri şi biodegradabili.Există un corpus legislativ semnificativ al UE referitor la calitatea combustibililor:(1) Directiva 1998/70/CE astfel cum a fost modificată reglementează calitatea benzinei şi a motorinei vândute în UE. Aceasta acoperă o gamă largă de parametri în materie de calitate a combustibililor care influenţează emisiile în aer. În plus, directiva reglementează conţinutul de sulf din combustibilii utilizaţi de utilajele mobile nerutiere şi de navele de navigaţie interioară, de tractoarele agricole şi forestiere şi de ambarcaţiunile de agrement;(2) Directiva 1999/32/CE astfel cum a fost modificată reglementează conţinutul de sulf din anumiţi combustibili lichizi, inclusiv păcură grea, motorină (păcură pentru încălzire) şi combustibili utilizaţi în marină precum păcură reziduală şi distilate utilizate în marină.În plus faţă de legislaţia existentă, există o serie de activităţi în curs de desfăşurare care pot avea implicaţii pentru calitatea combustibililor vânduţi şi utilizaţi în UE şi pentru emisiile de gaze cu efect de seră provenite de la aceştia: (1) Consiliul şi Parlamentul European au solicitat prezentarea de către Comisie a unui raport şi, dacă este cazul, a unei propuneri de modificare a Directivei 98/70 privind impactul schimbării indirecte a utilizării terenurilor asupra emisiilor de gaze cu efect de seră generate de biocombustibili; (2) Consiliul şi Parlamentul European au solicitat ca Directiva 98/70 să fie revizuită în 2014 în vederea reanalizării, printre altele, a obiectivului privind gazele cu efect de seră; (3) Comisia a făcut o propunere de modificare a Directivei 1999/32 [COM(2011) 439] în luna iulie 2011. Loturile din cadrul acestei licitaţii au ca obiectiv prestarea de servicii care să răspundă nevoilor legate de legislaţia europeană referitoare la combustibilii destinaţi transporturilor. Activităţile vor implica analize tehnice şi economice referitoare la calitatea combustibililor, inclusiv emisiile de gaze cu efect de seră din mediu şi cele generate de-a lungul ciclului de viaţă. Primul şi al doilea lot vizează aspecte tehnice ale combustibililor fosili şi, respectiv, ale biocombustibililor, inclusiv aspectele microeconomice conexe. Al treilea lot va viza aspectele macroeconomice ale combustibililor fosili şi ale biocombustibililor.
Servicii
Licitaţie deschisă
Închisă
Bifat
N/A
Etape cheie
22/05/2012 00:00
N/A
25/06/2012 23:59
26/06/2012 00:00
03/07/2012 23:59
13/07/2012 00:00
Loturi Licitaţia nu are niciun lot.
Anunţuri
Referinţă Notice type Data publicării
2013/S 059-096663 Erată 23/03/2013 00:00
2012/S 96-158477 Anunţ de participare 22/05/2012 00:00