Detalii licitaţie

Titlu:
Revizuirea habitatelor de păşune şi elaborarea unor hărţi de distribuţie a habit...
Autoritate contractantă:
European Environment Agency (EEA)
Data de publicare pe TED:
30/04/2015
Termen pentru primirea ofertelor:
12/06/2015
Status:
Închisă
Termenul-limită pentru descărcarea documentelor acestei licitaţii a fost atins. Descărcarea documentelor nu este posibilă Termenul-limită pentru descărcarea documentelor acestei licitaţii a fost atins. Descărcarea documentelor nu este posibilă
Informaţii
EEA/NSV/15/005.
Revizuirea habitatelor de păşune şi elaborarea unor hărţi de distribuţie a habitatelor de bărăgan/arbuşti incluse în clasificarea EUNIS a habitatelor.
Obiectivele privind biodiversitatea stabilite la nivelul UE şi la nivel global pentru 2020 impun o îmbunătăţire a capacităţii de monitorizare, raportare şi evaluare a progreselor înregistrate în domeniul tematic al biodiversităţii. O revizuire a instrumentelor disponibile utilizate pentru descrierea componentelor biodiversităţii la scară europeană reprezintă o acţiune pregătitoare pentru a răspunde nevoilor generate de noile obiective privind biodiversitatea.AEM găzduieşte şi întreţine centrul de date privind biodiversitatea, unde se publică seturi de date europene şi informaţii privind siturile, speciile şi habitatele Europei. Alături de seturile de date furnizate de alte centre de date privind mediul, aceste seturi de date sprijină evaluarea progreselor înregistrate în ceea ce priveşte îndeplinirea obiectivelor privind biodiversitatea, astfel cum se indică în Sistemul european de informaţii privind biodiversitatea (BISE).AEM a dezvoltat clasificarea habitatelor Sistemului european de informaţii privind natura (EUNIS) şi o menţine ca parte a centrului de date privind biodiversitatea. Scopul clasificării EUNIS a habitatelor este de a pune la dispoziţie un set de referinţă paneuropean de unităţi de habitat cu o descriere comună a unităţilor în cadrul unei clasificări ierarhice care are ca scop îndeplinirea obiectivelor specifice şi sprijinirea aplicaţiilor specifice legate de monitorizarea şi raportarea în domeniul biodiversităţii la scară europeană. Aceste aplicaţii includ raportarea pentru punerea în aplicare a Directivei Habitate a UE şi a Convenţiei de la Berna, precum şi furnizarea de informaţii în contextul politicii agricole comune (PAC) şi al fondurilor de dezvoltare regională. O listă standard europeană a tipurilor de habitat este, de asemenea, necesară pentru punerea în aplicare a Directivei Inspire, la care vor trebui să facă trimitere clasificările naţionale sau regionale pentru a fi comparabile.Pe lângă cele menţionate mai sus, AEM participă la cartografierea şi evaluarea ecosistemelor şi a serviciilor lor, o activitate din cadrul strategiei UE privind biodiversitatea. Elaborarea unei linii de bază pentru documentarea, monitorizarea şi evaluarea calităţii habitatelor din întreaga Europă, analizând datele existente de monitorizare a vegetaţiei in situ în conformitate cu clasificarea EUNIS a habitatelor, este relevantă pentru această activitate şi reprezintă o contribuţie la evaluarea ecosistemelor din Europa.Serviciile care trebuie prestate sunt împărţite în 2 pachete de lucru:pachetul de lucru 1: revizuirea EUNIS – habitate de păşune de nivelul 3;pachetul de lucru 2: hărţi de distribuţie şi descrieri ale habitatelor de bărăgan/arbuşti.
Servicii
Licitaţie deschisă
Închisă
Bifat
N/A
Etape cheie
30/04/2015 00:00
N/A
12/06/2015 16:00
19/06/2015 10:00
Loturi Licitaţia nu are niciun lot.
Anunţuri
Referinţă Tip de anunț Data publicării
2015/S 084-148651
Anunţ de participare
30/04/2015 00:00