Detalii licitaţie

Titlu:
Susținere operațională a activităților de monitorizare și de prognozare a randam...
Autoritate contractantă:
European Commission, Joint Research Centre - Ispra (JRC-IPR)
Data de publicare pe TED:
27/07/2021
Data-limită:
08/11/2021
Status:
Închisă
Informaţii
JRC/IPR/2021/OP/1920-PIN
Susținere operațională a activităților de monitorizare și de prognozare a randamentului culturilor (MARSOP)
Punerea în aplicare a articolului 22 din regulamentul orizontal al politicii agricole comune (2013) 1306 privind monitorizarea resurselor agricole (MARS), JRC.D.5 furnizează DG AGRI informații oportune, independente și de înaltă calitate privind starea și dezvoltarea culturilor, inclusiv previziuni cantitative privind producția și randamentele agricole din UE și din țările învecinate. Aceste informații sunt utilizate de DG AGRI pentru a asigura securitatea alimentară și pentru a lua decizii pe piețele agricole.Serviciile operaționale susțin exploatarea și dezvoltarea ulterioară a sistemului MARS de prognozare a randamentului culturilor (MCYFS) în centrul activităților de monitorizare a culturilor din cadrul JRC.Pentru achiziția actuală, serviciile operaționale pentru sistemul MARS de prognozare a randamentului culturilor (MCYFS) sunt organizate în trei loturi diferite.
Servicii
Licitație planificată cu publicare în JO S
Închisă
Bifat
nu se aplică
N/A
7,500,000.00 EUR
77100000
Condiții de participare
Etape cheie
27/07/2021 00:00
08/11/2021 00:00
20/09/2021
Loturi
Numărul lotului Titlu Descriere
Lot 1
Informații agrometeo
Obiectivul lotului 1 este achiziționarea și prelucrarea de date agrometeorologice pentru integrarea și utilizarea în sistemul MARS. Sursele de date meteorologice care urmează să fie achiziționate și prelucrate sunt, în esență, două: datele meteorologice observate provenite de la stații meteorologice din Europa și datele meteorologice modelate generate la Centrul european pentru prognoze meteorologice pe termen mediu (CPMTM) la diferite intervale de timp. Prelucrarea datelor include controlul calității, agregarea spațială și temporală și integrarea în timp aproape real în sistemul MARS.
Lot 2
Date prin satelit
Lotul 2 vizează susținerea infrastructurii de teledetecție a sistemului MARS de prognozare a randamentului culturilor pentru diferite regiuni din lume, inclusiv acoperirea la nivel mondial a anumitor produse. Serviciul include colectarea de date, prelucrarea prealabilă și calcularea produselor derivate pentru produsele obținute de la sateliții de teledetecție METOP-AVHRR și Copernicus.
Lot 3
Informații agronomice obținute din modelele de culturi
Serviciile acestui lot includ prelucrarea aproape în timp real a modelelor de creștere a culturilor în Europa și în alte regiuni din lume pe baza datelor meteorologice observate și/sau simulate pentru anumite culturi vizate. Odată cu rezultatele modelului, se efectuează analize statistice pentru a prognoza randamentele. Inspecția și afișarea bazei de date MARS a JRC și a depozitului care conține date agrometeorologice, agronomice și alte date conexe prin instrumente și servicii specifice, cum ar fi observatorul MARS al JRC, și diseminarea de date și de informații prin intermediul unor platforme personalizate, precum MARS Explorer al JRC, reprezintă o parte intrinsecă a acestui lot 3.
Anunţuri
Referinţă Tip de anunț Data publicării
2021/S 143-379167
Anunț de intenție
27/07/2021 00:00
Cererea de ofertă asociată
Numărul de referinţă al licitaţiei Titlu Tip de anunț
JRC/IPR/2021/OP/1920
Susținere operațională a activităților de monitorizare și de prognozare a randam...
Anunţ de participare