Detalii licitaţie

Titlu:
Studiu de referinţă REACH.
Autoritate contractantă:
European Commission, DG for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs...
Data de publicare pe TED:
08/07/2015
Termen pentru primirea ofertelor:
14/09/2015
Status:
Închisă
Termenul-limită pentru descărcarea documentelor acestei licitaţii a fost atins. Descărcarea documentelor nu este posibilă Termenul-limită pentru descărcarea documentelor acestei licitaţii a fost atins. Descărcarea documentelor nu este posibilă
Informaţii
446/PP/GRO/IMA/15/11818.
Studiu de referinţă REACH.
Potrivit articolului 117 alineatul (4) din Regulamentul REACH, începând cu 1.6.2012, Comisia trebuie să prezinte o dată la 5 ani un raport privind funcţionarea REACH. Prin urmare, Comisia are obligaţia legală de a prezenta din nou un raport în 2017. Următorul raport al Comisiei se va baza pe rapoartele statelor membre şi ale ECHA (care trebuie prezentate în cursul anilor 2015 şi 2016), precum şi pe o serie de studii specifice lansate de Comisie în vederea abordării elementelor specifice legate de implementarea REACH. Unul dintre elementele care urmează să fie monitorizate în mod regulat de Comisie este eficienţa şi eficacitatea REACH din punctul de vedere al capacităţii sale de a contribui la îmbunătăţirea calităţii datelor disponibile pentru gestionarea riscurilor substanţelor chimice şi de a reduce riscurile prezentate de respectivele substanţe. Acest lucru necesită o analiză statistică solidă în baza unei metodologii stabilite care să permită compararea rezultatelor în diferite momente. În 2009, a fost finalizat un prim studiu de referinţă REACH care a dezvoltat sistem de indicatori de risc şi de calitate şi a pus la dispoziţie o primă „imagine generală” pe baza datelor disponibile în 2007, înainte de intrarea în vigoare a REACH. O a doua „imagine generală” pe baza datelor disponibile după primul termen-limită pentru înregistrare a fost finalizată în 2012 în scopul de a contribui la raportul general privind funcţionarea REACH publicat în 2013 (aşa-numita revizuire REACH 2013). Astfel cum se specifică în revizuirea REACH din 2013, compararea rezultatelor obţinute în 2009 şi 2012 a indicat o îmbunătăţire semnificativă a calităţii datelor disponibile pentru gestionarea riscurilor substanţelor chimice înregistrate, având ca rezultat o diminuare pronunţată a riscului nominal pentru respectivele substanţe. O a treia „imagine generală” este necesară pentru a obţine o nouă comparaţie a rezultatelor care va susţine raportul Comisiei privind funcţionarea REACH care trebuie prezentat în 2017. Noua comparaţie a rezultatelor ar trebui să se bazeze pe un studiu care să furnizeze o analiză statistică solidă care să aplice metodologia deja stabilită în studiile anterioare pentru substanţele înregistrare până la cel de al doilea termen-limită pentru înregistrare şi, dacă este cazul, pentru substanţele care figurează pe lista de substanţe candidate sau pe lista de autorizare (anexa XIV la REACH).
Servicii
Licitaţie deschisă
Închisă
Bifat
N/A
Etape cheie
08/07/2015 00:00
14/09/2015 23:59
14/09/2015 23:59
24/09/2015 11:00
Loturi Licitaţia nu are niciun lot.
Anunţuri
Referinţă Tip de anunț Data publicării
2015/S 129-236420
Anunţ de participare
08/07/2015 00:00