Detalii licitaţie

Titlu:
Elaborarea foilor de parcurs de acțiune privind: (a) promovarea evaluării riscur...
Autoritate contractantă:
European Food Safety Authority (EFSA)
Data de publicare pe TED:
12/10/2021
Termen pentru primirea ofertelor:
18/01/2022
Status:
Închisă
Informaţii
OC/EFSA/ED/2021/01
Elaborarea foilor de parcurs de acțiune privind: (a) promovarea evaluării riscurilor pentru mediu ale substanțelor chimice pentru insectele polenizatoare; (b) aplicarea unor abordări omice și bioinformatice
Obiectivul acestei proceduri de achiziții publice este de a încheia două contracte directe pentru executarea unor sarcini specifice pentru o perioadă clar definită, astfel cum este definită în caietul de sarcini al licitației, pentru:(a) avansarea evaluării riscurilor de mediu a substanțelor chimice pentru insectele polenizatoare; și(b) aplicarea abordărilor omice și a abordărilor bioinformatice: în vederea următoarei generații de evaluări ale riscurilor.
Servicii
Licitaţie deschisă
Închisă
Bifat
în toate loturile
2
Contract de achiziții publice
http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders
1,000,000.00 EUR
73110000
Condiții de participare
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
Etape cheie
12/10/2021 00:00
18/01/2022 14:30
19/01/2022 14:30
Loturi
Numărul lotului Titlu Descriere
Lot 1
Elaborarea foilor de parcurs privind promovarea evaluării riscurilor pentru mediu ale substanțelor chimice pentru insectele polenizatoare
Obiectivul principal al foii de parcurs de acțiune pentru acest lot este de a identifica evoluțiile recente relevante ale cercetării și evaluării riscurilor care ar putea necesita atenție pentru efectuarea de evaluări ale riscurilor pentru mediu ale pesticidelor chimice pentru insectele polenizatoare.Foaia de parcurs trebuie, de asemenea, să identifice necesitățile relevante în materie de dezvoltare a evaluării riscurilor pentru mediu pentru insectele polenizatoare care necesită contribuții suplimentare în materie de cercetare. Aceste informații trebuie să fie relevante pentru consolidarea, actualizarea și armonizarea metodologiilor de evaluare a riscurilor pentru mediu privind pesticidele chimice pentru insectele polenizatoare și pentru dezvoltarea și punerea în aplicare a unei abordări bazate pe sisteme pentru evaluări ale riscurilor pentru mediu în ceea ce privește insectele polenizatoare.
Lot 2
Elaborarea de foi de parcurs pentru acțiunile privind aplicarea abordărilor omice și a abordărilor bioinformatice: Către evaluarea riscurilor de nouă generație
Obiectivul principal al foii de parcurs de acțiune pentru acest lot este de a defini prioritățile EFSA pentru integrarea pe scară largă a abordărilor omice și a abordărilor bioinformatice conexe în știința reglementării produselor alimentare (până în 2030) în vederea susținerii tranziției către evaluarea riscurilor de generație următoare. Avansarea în această temă va promova, de asemenea, punerea în aplicare a strategiei EFSA 2021-2027.
Anunţuri
Referinţă Tip de anunț Data publicării
2021/S 237-623056
Erată
07/12/2021 00:00
2021/S 198-515279
Anunţ de participare
12/10/2021 00:00