Detalii licitaţie

Titlu:
Contract-cadru de servicii pentru serviciul de validare a cartografierii al serv...
Autoritate contractantă:
European Commission, Joint Research Centre (JRC)
Data de publicare pe TED:
15/07/2015
Termen pentru primirea ofertelor:
03/09/2015
Status:
Închisă
Informaţii
JRC/IPR/2015/G.2/0004/OC.
Contract-cadru de servicii pentru serviciul de validare a cartografierii al serviciului de gestionare a situaţiilor de urgenţă Copernicus.
Serviciul de gestionare a situaţiilor de urgenţă Copernicus, în continuarea etapei de exploatare iniţială a GMES, este destinat a fi un serviciu operaţional oferit utilizatorilor autorizaţi activi în domeniul gestionării situaţiilor de criză din statele membre ale UE, mecanismului european de protecţie civilă, direcţiilor generale ale Comisiei (DG) şi agenţiilor executive participante şi organizaţiilor internaţionale de ajutor umanitar.Caracteristica principală a serviciului de gestionare a situaţiilor de urgenţă (EMS) constă în furnizarea, după activarea de către utilizatorul autorizat, de informaţii prompte şi exacte, derivate din datele provenite de la senzori de imagistică satelitari sau aeropurtaţi în toate etapele ciclului de gestionare a situaţiilor de urgenţă. Informaţiile generate de serviciu pot fi utilizate în forma în care au fost furnizate de contractant (de exemplu, ca hărţi digitale sau tipărite) sau pot fi combinate ulterior cu alte surse de date [de exemplu, sub formă de seturi de caracteristici digitale într-un sistem de informaţii geografice (GIS)] pentru a susţine procesele de analiză şi decizionale ale persoanelor responsabile cu gestionarea situaţiilor de urgenţă.Implementarea EMS Copernicus implică 4 module diferite:1. serviciul de cartografiere rapidă al EMS:furnizare la cerere şi rapidă de informaţii geospaţiale pentru susţinerea activităţilor de gestionare a situaţiilor de urgenţă imediat după apariţia unui eveniment de urgenţă;2. serviciul de cartografiere a riscurilor şi a recuperării al EMS:furnizare la cerere de informaţii geospaţiale pentru susţinerea activităţilor de gestionare a situaţiilor de urgenţă pe parcursul etapelor ciclului de gestionare a situaţiilor de urgenţă care nu sunt legate de răspunsul imediat. Furnizarea informaţiilor este legată în special de etapele de prevenire, de pregătire şi de reconstrucţie;3. serviciul de validare a cartografierii al EMS:verificarea unui eşantion de rezultate ale serviciului produse de serviciul de cartografiere rapidă al EMS Copernicus sau de serviciul de cartografiere a riscurilor şi a recuperării al EMS Copernicus şi include controlul extern al calităţii, validarea conţinutului informaţiilor tematice şi compararea cu surse alternative de informaţii legate de contextul situaţiilor de urgenţă;4. serviciul de alertă timpurie al EMS:primul său element constitutiv este sistemul european de alertă în caz de inundaţii (EFAS) care furnizează informaţii cu valoare adăugată serviciilor hidrologice naţionale şi furnizează o perspectivă unică asupra situaţiei actuale şi previzionate a inundaţiilor.Această licitaţie se referă la modulul 3, serviciul de validare a cartografierii al EMS.
Servicii
Licitaţie deschisă
Închisă
Bifat
N/A
Etape cheie
15/07/2015 00:00
03/09/2015 23:59
03/09/2015 23:59
07/09/2015 14:00
Loturi Licitaţia nu are niciun lot.
Anunţuri
Referinţă Tip de anunț Data publicării
2015/S 134-246629
Anunţ de participare
15/07/2015 00:00