Detalii licitaţie

Titlu:
Proiectul Orizont Europa: Moduri de control al zborului și monitoare de date ale...
Autoritate contractantă:
European Union Aviation Safety Agency (EASA)
Data de publicare pe TED:
27/12/2021
Termen pentru primirea ofertelor:
21/03/2022
Status:
Închisă
Informaţii
EASA.2021.HVP.28
Proiectul Orizont Europa: Moduri de control al zborului și monitoare de date ale aerului
Această licitație abordează metodele suplimentare de dezvoltare pentru următoarele două subiecte:— monitorizarea și detectarea erorilor în timp real ale modurilor de control al zborurilor complexe (lotul 1); și— îmbunătățirea detectării și toleranței față de mecanismele complexe de defecțiune a datelor privind aerul (lotul 2).
Servicii
Licitaţie deschisă
Închisă
Bifat
într-unul sau mai multe loturi
2
Contract de achiziții publice
https://www.easa.europa.eu/the-agency/procurement
1,520,000.00 EUR
73000000
Condiții de participare
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
Etape cheie
27/12/2021 00:00
21/03/2022 11:00
22/03/2022 11:00
Loturi
Numărul lotului Titlu Descriere
Lot 1
Monitorizarea modurilor de control al zborurilor
Proiectul are ca obiectiv investigarea introducerii de monitoare ale modurilor de control al zborurilor pentru detectarea erorilor. Ar trebui identificate eventualele erori ale modurilor de control și trebuie determinată criticitatea acestora. Trebuie propuse multiple monitorizări pentru detectarea unor astfel de erori, fără a se lua în considerare efortul necesar. Principalele provocări pentru utilizarea mai multor monitoare sunt:• detectarea este eficientă atunci când mijloacele de detectare sunt suficient de independente de elementul monitorizat;• monitorizarea independentă trebuie să fie proiectată cu praguri și termene de confirmare stabilite care să nu fie atât de ridicate încât să declanșeze cazurile în care nu sunt necesare și, de asemenea, să nu fie atât de scăzute încât să conducă la detectări false; și• este posibil ca monitorizarea comportamentului aeronavei să fie dificilă pentru a determina dacă răspunsul aeronavei provine dintr-o eroare a modului de control al zborului, dintr-un comportament normal într-o anumită fază a zborului și/sau dintr-o perturbare externă.
Lot 2
Detectarea și diagnosticarea defecțiunilor îmbunătățite cu date aeriene și controlul tolerant la defecțiuni
Mai multe evenimente recente privind siguranța au evidențiat faptul că sursele modurilor comune ar putea afecta în mod consistent doi sau mai mulți parametri de date aeriene și acest lucru ar rămâne nedetectat de verificări individuale și coerente de ultimă generație, având ca rezultat utilizarea unor parametri eronați ai datelor aeriene (de exemplu, viteza aerului, unghiul de atac) în modurile de control al zborului.• În ultimii ani, s-au depus eforturi majore pentru a caracteriza condițiile de jivraj și de mediu la care sunt supuse sondele de date aeriene în timpul zborului și pentru a spori standardele de calificare;• Cu toate acestea, erorile de proiectare sau de întreținere, incidentele cu păsări, proiecțiile cu nisip, cenușile vulcanice etc. sunt, de asemenea, surse potențiale de mod comun, iar soluțiile parțiale (de exemplu, eficiente numai într-o anumită situație de zbor) au fost dezvoltate pentru a aborda aceste evenimente.Proiectul vizează continuarea dezvoltării înțelegerii acestor mecanisme de defecțiune și dezvoltarea de soluții. Acesta va îmbunătăți standardele de certificare ale AESA și va susține evaluarea noilor proiecte propuse de producătorii de aeronave.
Anunţuri
Referinţă Tip de anunț Data publicării
2022/S 047-120988
Erată
08/03/2022 00:00
2021/S 251-665503
Anunţ de participare
27/12/2021 00:00