Detalii licitaţie

Titlu:
Furnizarea de servicii legate de plățile primite, efectuate, cu cardul și electr...
Autoritate contractantă:
European Union Intellectual Property Office (EUIPO)
Data de publicare pe TED:
28/01/2022
Termen pentru primirea ofertelor:
04/03/2022
Status:
Închisă
Informaţii
AO/014/21
Furnizarea de servicii legate de plățile primite, efectuate, cu cardul și electronice în favoarea Oficiului Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală
Această procedură vizează încheierea a până la trei contracte-cadru unice pentru prestarea de servicii legate de plățile primite de Oficiu ca parte a taxelor percepute companiilor, până la trei contracte-cadru unice pentru prestarea de servicii legate de plățile efectuate de Oficiu pentru a-și onora obligațiile și până la două contracte-cadru multiple în cascadă pentru furnizarea de servicii de plată care să permită accesul și procesarea plăților prin integrarea metodelor electronice de plată într-un singur loc.
Servicii
Licitaţie deschisă
Închisă
Bifat
într-unul sau mai multe loturi
3
Contract-cadru
18,250,000.00 EUR
66110000
Condiții de participare
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
Etape cheie
28/01/2022 00:00
04/03/2022 13:00
07/03/2022 11:00
Loturi
Numărul lotului Titlu Descriere
Lot 1
Furnizarea de servicii legate de plățile primite de bănci
Activitățile Oficiului sunt finanțate în întregime din taxele plătite de utilizatorii săi pentru înregistrarea mărcilor și conceptelor lor. Aceste taxe pot fi plătite numai în euro, deoarece Regulamentul privind marca Uniunii Europene nu permite nicio altă monedă. În prezent, Oficiul lucrează cu două bănci, iar numerele de cont bancar corespunzătoare sunt incluse în toate formularele sale de depunere și publicate pe internet.Plățile primite privind taxele pot fi efectuate sub formă de transferuri bancare de la băncile utilizatorilor situate în întreaga lume către unul dintre cele două conturi bancare disponibile ale Oficiului. Utilizatorii Oficiului pot, de asemenea, să își plătească taxele prin card de debit sau de credit în cursul procesului online de depunere a unei mărci, a unui concept sau de reînnoire a unei mărci UE sau a unui concept comunitar înregistrat.
Lot 2
Furnizarea de servicii legate de plățile efectuate, furnizarea de carduri de debit și de credit și emiterea de certificate și garanții bancare
Plățile efectuate sunt efectuate de Oficiu prin transfer, și anume către furnizori și membrii personalului din zona SEPA și din întreaga lume, fie în euro, fie în monedă străină.În plus, se efectuează o serie de plăți pentru rambursarea onorariilor cauzate de plățile în exces de la utilizatori sau ca urmare a rezultatului procedurilor de opoziție.Oficiul solicită, de asemenea, alte servicii legate de plățile efectuate, cum ar fi:• furnizarea de carduri de debit și de credit care să fie utilizate pentru achiziții și retrageri de numerar la nivel mondial;• emiterea de diverse certificate, garanții bancare, servicii de debit direct și un schimb agil de documente.
Lot 3
Prestare de servicii legate de carduri și de plăți electronice
Oficiul are nevoie de servicii de plată care să permită accesarea și procesarea plăților prin integrarea metodelor electronice de plată într-un singur loc, inclusiv sprijin tehnologic și gestionarea și transmiterea către Oficiu a plăților colectate.
Anunţuri
Referinţă Tip de anunț Data publicării
2022/S 020-045285
Anunţ de participare
28/01/2022 00:00