Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Štúdia uskutočniteľnosti virtuálneho turistického monitorovacieho centra.
Obstarávateľ:
European Commission, DG for Internal Market, Industry,Entrepreneurshipand SMEs (...
Dátum zverejnenia v TED-e:
20/05/2011
Lehota na predkladanie ponúk:
26/08/2011
Stav:
Uzavreté
Uplynul konečný termín na stiahnutie dokumentov tejto výzvy na predloženie ponúk. Dokumenty nie je možné stiahnuť. Uplynul konečný termín na stiahnutie dokumentov tejto výzvy na predloženie ponúk. Dokumenty nie je možné stiahnuť.
Informácie
ENTR/11/88
Štúdia uskutočniteľnosti virtuálneho turistického monitorovacieho centra.
Štúdia by mala preskúmať uskutočniteľnosť virtuálneho turistického monitorovacieho centra. Mala by zahŕňať vytvorenie súboru aktualizovaných spoľahlivých údajov, ktorý pokrýva hlavné činnosti sektora turistického ruchu, identifikovanie príslušných ukazovateľov, zhodnotenie existujúcich dátových zdrojov, dostupnosti a spoľahlivosti ich údajov a navrhnutie konkrétnych opatrení, ktoré by malo monitorovacie centrum vykonať v záujme riešenia prípadných nedostatkov. Ďalšie činnosti monitorovacieho centra by mali zahŕňať pravidelné zaznamenávanie aktuálneho vývoja a trendov, analýzu vnútroštátnych politík, vytváranie nových politických návrhov, identifikáciu dokumentov pre príslušnú oblasť politiky a navrhnutie smerov pre budúce politické analýzy a štúdie. Nakoniec by štúdia mala zhodnotiť udržateľnosť monitorovacieho centra a spôsob, ako ho je možné prevziať externe po jeho zriadení a pôvodnom riadení Komisiou na obdobie maximálne 3 roky.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Nie je k dispozícii
Míľniky
20/05/2011 00:00
26/08/2011 23:59
26/08/2011 23:59
05/09/2011 00:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2011/S 97-158341
Oznámenie o obstarávaní
20/05/2011 00:00