Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Východisková štúdia týkajúca sa preverenia biodiverzity v rámci rozpočtu EÚ.
Obstarávateľ:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Dátum zverejnenia v TED-e:
28/05/2011
Lehota na predkladanie ponúk:
11/07/2011
Stav:
Uzavreté
Uplynul konečný termín na stiahnutie dokumentov tejto výzvy na predloženie ponúk. Dokumenty nie je možné stiahnuť. Uplynul konečný termín na stiahnutie dokumentov tejto výzvy na predloženie ponúk. Dokumenty nie je možné stiahnuť.
Informácie
ENV.B.2/ETU/2011/0035
Východisková štúdia týkajúca sa preverenia biodiverzity v rámci rozpočtu EÚ.
Celkovým cieľom tejto štúdie je zaistiť zhodu pri uplatňovaní politiky o prírode a biodiverzite a ostatných politík EÚ. Konkrétne budú identifikované nástroje na „preverenie biodiverzity“ a vypracovaný metodický rámec na zabránenie tomu, aby opatrenia prijaté podľa príslušných sektorových politík EÚ nemali negatívny vplyv na ciele v oblasti biodiverzity a prírody. Výsledkom tejto štúdie bude základ pre prípravu rámca s politickými nástrojmi na elimináciu dotácií EÚ škodlivých pre biodiverzitu a ekosystémy.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Nie je k dispozícii
Míľniky
28/05/2011 00:00
11/07/2011 00:00
11/07/2011 16:00
25/07/2011 00:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2011/S 103-168012
Oznámenie o obstarávaní
28/05/2011 00:00