Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Služby monitorovania a analýzy fínskych médií
Obstarávateľ:
European Parliament, DG Communication (COMM)
Dátum zverejnenia v TED-e:
26/01/2022
Lehota na predkladanie ponúk:
04/03/2022
Stav:
Uzavreté
Informácie
COMM/AWD/2022/50
Služby monitorovania a analýzy fínskych médií
Európsky parlament vypisuje toto konanie s cieľom uzavrieť 1-ročnú rámcovú zmluvu na každodenné monitorovanie tlače (celoštátnej/regionálnej), audiovizuálnych médií (TV, rádio) a hlavných online médií (internet). Táto zmluva môže byť obnovená maximálne na 4 roky.Cieľom je poskytnúť včasný a aktuálny súhrn denných informácií vo forme prehľadu tlače o spôsobe, akým médiá informujú o témach súvisiacich s Európskym parlamentom a Európskou úniou. Generálne riaditeľstvo komunikácie Európskeho parlamentu (DG COMM) chce získať čo možno najlepšie vedomosti o pokrytí médií v celej EÚ v súvislosti s otázkami súvisiacimi s Európskou úniou, Európskym parlamentom a činnosťami jeho predsedu a poslancov EP. Mediálna analýza v konečnom dôsledku pomôže EP lepšie informovať občanov a konkrétne cieľové skupiny EÚ o politikách EÚ. Pri dosahovaní tohto cieľa sa EP čiastočne spolieha na externé poradenstvo a pomoc.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Verejná zákazka
Najlepší pomer ceny a kvality
450000.00 EUR
450000.00 EUR
92400000
FI
Podmienky účasti
Ako je opísané v súťažných podkladoch.
Ako je opísané v súťažných podkladoch.
Ako je opísané v súťažných podkladoch.
Ako je opísané v súťažných podkladoch.
Ako je opísané v súťažných podkladoch.
Míľniky
26/01/2022 00:00
04/03/2022 17:00
08/03/2022 14:30
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2022/S 018-042408
Oznámenie o obstarávaní
26/01/2022 00:00