Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Podpora kľúčových činností európskej technologickej a inovačnej platformy v obla...
Obstarávateľ:
European Commission, DG Research and Innovation (RTD)
Dátum zverejnenia v TED-e:
20/08/2015
Lehota na predkladanie ponúk:
29/09/2015
Stav:
Uzavreté
Uplynul konečný termín na stiahnutie dokumentov tejto výzvy na predloženie ponúk. Dokumenty nie je možné stiahnuť. Uplynul konečný termín na stiahnutie dokumentov tejto výzvy na predloženie ponúk. Dokumenty nie je možné stiahnuť.
Informácie
2015/RTD/OP/PP-03041-2014.
Podpora kľúčových činností európskej technologickej a inovačnej platformy v oblasti veternej energie – 2015/RTD/OP/PP-03041-2014.
Cieľom služby je prinášať do energetických politík EÚ informácie o technických úspechoch, trendoch a potrebách, ktoré sú relevantné pre príspevok sektora veternej energie k cieľom EÚ týkajúcim sa obnoviteľných zdrojov energie a zníženia emisií skleníkových plynov pre rok 2030 a do roku 2050 a k ambícii Energetickej únie.Táto služba sa zameriava na podporu Európskej komisie s cieľom vytvoriť cielenú kontrolu strategického výskumného plánu európskej technologickej platformy pre veternú energiu a integrovaného plánu realizácie strategického plánu pre energetické technológie (plánu SET) a vypracovať série správ so stanovením priorít výskumu a inovácie v oblasti veternej energie z krátkodobého, strednodobého a dlhodobého aspektu.Cieľom tejto služby je zároveň podporovať kľúčové činnosti európskej technologickej a inovačnej platformy v oblasti veternej energie v záujme umožnenia diskusie medzi sektorom veternej energie, politickými činiteľmi v členských štátoch EÚ a Európskou komisiou. Tieto činnosti by mali podporovať podujatia zamerané na informovanie o politike.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Nie je k dispozícii
Míľniky
20/08/2015 00:00
Nie je k dispozícii
29/09/2015 23:59
07/10/2015 00:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Notice type Dátum zverejnenia
2015/S 160-293154 Oznámenie o obstarávaní 20/08/2015 00:00