Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Tím hodnotenia podporných služieb.
Obstarávateľ:
European Commission, DG International Cooperation and Development (DEVCO)
Dátum zverejnenia v TED-e:
01/08/2015
Lehota na predkladanie ponúk:
28/09/2015
Stav:
Uzavreté
Uplynul konečný termín na stiahnutie dokumentov tejto výzvy na predloženie ponúk. Dokumenty nie je možné stiahnuť. Uplynul konečný termín na stiahnutie dokumentov tejto výzvy na predloženie ponúk. Dokumenty nie je možné stiahnuť.
Informácie
EuropeAid/137406/DH/SER/TPS.
Tím hodnotenia podporných služieb.
Cieľom súťaže je zriadiť tím hodnotenia podporných služieb (ESST), ktorý bude poskytovať technickú a administratívnu podporu pre manažérov úloh v rámci GR pre medzinárodnú spoluprácu a rozvoj na riaditeľstve a delegáciách EÚ, ktorá sa bude týkať plánovania, riadenia a šírenia/zavádzania programov vonkajšej pomoci.ESST bude riadiť oddelenie hodnotenia GR pre medzinárodnú spoluprácu a rozvoj.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Nie je k dispozícii
Míľniky
01/08/2015 00:00
Nie je k dispozícii
Nie je k dispozícii
Nie je k dispozícii
28/09/2015 23:59
05/10/2015 15:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Notice type Dátum zverejnenia
2016/S 036-057178 Korigendum 20/02/2016 00:00
2015/S 147-269605 Oznámenie o obstarávaní 01/08/2015 00:00