Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Poskytnutie značkových predmetov agentúry FRONTEX
Obstarávateľ:
European Border and Coast Guard Agency (Frontex)
Dátum zverejnenia v TED-e:
10/03/2022
Lehota na predkladanie ponúk:
11/04/2022
Stav:
Uzavreté
Informácie
Frontex/2021/OP/1096/SK
Poskytnutie značkových predmetov agentúry FRONTEX
Cieľom rámcovej zmluvy je poskytnúť agentúre Frontex možnosť nákupu rôznych typov a množstiev značkových predmetov vždy, keď vznikne potreba, podľa podmienok opísaných v súťažných podkladoch. Od dodávateľa sa bude tiež požadovať, aby poskytol širokú škálu rôznych služieb súvisiacich s dodávkou značkových predmetov, ako je opísané v súťažných podkladoch. Obstarávacie konanie je rozdelené do nasledujúcich 2 častí:— časť 1: štandardné značkové predmety,— časť 2: špeciálne značkové predmety.
Obstarávanie tovarov
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Pre všetky časti
2
Rámcová dohoda
700,000.00 EUR
39294100
Podmienky účasti
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
10/03/2022 00:00
11/04/2022 12:00
12/04/2022 12:00
Časti
Číslo časti Názov Opis
Časť 1
Štandardné značkové predmety
Časť 1 – Štandardné značkové predmety zahŕňajú upravené značkové predmety, ktoré bude agentúra FRONTEX objednávať pravidelne počas trvania zákazky. Podrobný zoznam štandardných značkových predmetov je uvedený v súťažných podkladoch. Rámcová zmluva sa podpíše s 1 dodávateľom.
Časť 2
Špeciálne značkové predmety
Časť 2 – Špeciálne značkové predmety zahŕňajú neštandardné predmety, ktoré sa zvyčajne používajú ako darčeky na stretnutiach a podujatiach alebo ako dary ponúkané na vyjadrenie špeciálneho uznania. Zmluva bude rámcovou zmluvou s obnovením súťaže. Zmluva bude podpísaná s minimálne 3 a maximálne 5 dodávateľmi.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2022/S 049-125917
Oznámenie o obstarávaní
10/03/2022 00:00