Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Projekt Horizont Európa: Uplatňovanie koncepcie letiska „Triple One“
Obstarávateľ:
European Union Aviation Safety Agency (EASA)
Dátum zverejnenia v TED-e:
11/02/2022
Lehota na predkladanie ponúk:
05/05/2022
Stav:
Uzavreté
Informácie
EASA.2021.HVP.30
Projekt Horizont Európa: Uplatňovanie koncepcie letiska „Triple One“
Agentúra si vyžaduje posúdenie súčasnej situácie, pretože postupy, ktoré sa v súčasnosti používajú v Európe, sa veľmi líšia. Aby sa predišlo zbytočným negatívnym vplyvom na subjekty zainteresované na prevádzke na letisku, je potrebné vytvoriť presný obraz predtým, ako európsky zákonodarca prijme ďalšie rozhodnutia v tejto oblasti. Agentúra by preto chcela identifikovať a pochopiť súčasné uplatňovanie koncepcie „Triple One“, variácie v používaní, ako aj zdôvodnenie každého z nich vrátane spôsobu, akým sa každé riešenie realizovalo na miestnej úrovni, a s akými nákladmi a vplyvom. Štúdia by mala ďalej poskytnúť agentúre a zainteresovaným stranám v oblasti letectva potrebné pochopenie bezpečnostných prínosov a bezpečnostných rizík, ako aj všetkých dôvodov na uplatňovanie alebo neuplatňovanie koncepcie „Triple One“. Nakoniec by sa mali prostredníctvom štúdie poskytnúť politické možnosti v súvislosti s koncepciou „Triple One“, ktoré sa môžu realizovať v záujme ďalšieho zníženia rizika vniknutia na vzletovú a pristávaciu dráhu.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Verejná zákazka
https://www.easa.europa.eu/the-agency/procurement
Najlepší pomer ceny a kvality
450000.00 EUR
450000.00 EUR
73000000
DEA23
Podmienky účasti
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
11/02/2022 00:00
05/05/2022 10:00
06/05/2022 10:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2022/S 040-099790
Korigendum
25/02/2022 00:00
2022/S 030-073021
Oznámenie o obstarávaní
11/02/2022 00:00