Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Následné hodnotenie programov politiky súdržnosti na obdobie rokov 2014 – 2020 f...
Obstarávateľ:
European Commission, DG Regional and urban Policy (REGIO)
Dátum zverejnenia v TED-e:
17/02/2022
Lehota na predkladanie ponúk:
31/03/2022
Stav:
Uzavreté
Informácie
REGIO/2022/OP/0006
Následné hodnotenie programov politiky súdržnosti na obdobie rokov 2014 – 2020 financovaných Európskym fondom regionálneho rozvoja (EFRR) a Kohéznym fondom (KF). Pracovný balík 1: Súhrnná správa (2021CE160AT153)
Cieľom tohto hodnotenia je posúdiť úspechy programov EFRR a KF. Vo všetkých členských štátoch predloží zistenia týkajúce sa operačných programov financovaných v rámci programového obdobia rokov 2014 – 2020. V hodnotení sa preskúma účinnosť, efektívnosť a vplyv investícií spolufinancovaných z EFRR a Kohézneho fondu v období rokov 2014 – 2020, ich súlad s inými politikami, ich relevantnosť a pridaná hodnota EÚ. Bude sa snažiť identifikovať faktory, ktoré prispievajú k úspechu alebo neúspechu týchto investícií v rôznych sociálno-ekonomických podmienkach, osvedčených postupoch a ich príspevku k rastu, trvalo udržateľnému rozvoju a vytváraniu pracovných miest.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Verejná zákazka
Najlepší pomer ceny a kvality
1,500,000.00 EUR
1,500,000.00 EUR
79000000
BE100
Additional CPV Supplementary CPV
79410000
79000000
79400000
79419000
Podmienky účasti
Pozri súťažné podklady dostupné na adrese uvedenej v oddiele I.3).
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
17/02/2022 00:00
31/03/2022 16:00
01/04/2022 10:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2022/S 034-086203
Oznámenie o obstarávaní
17/02/2022 00:00