Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Organizácia Európskych podnikateľských ocenení, Európskeho týždňa MSP a Zhromažd...
Obstarávateľ:
European Innovation Council and Small and Medium-sized EnterprisesExecutive Agen...
Dátum zverejnenia v TED-e:
19/08/2015
Lehota na predkladanie ponúk:
30/09/2015
Stav:
Uzavreté
Uplynul konečný termín na stiahnutie dokumentov tejto výzvy na predloženie ponúk. Dokumenty nie je možné stiahnuť. Uplynul konečný termín na stiahnutie dokumentov tejto výzvy na predloženie ponúk. Dokumenty nie je možné stiahnuť.
Informácie
EASME/COSME/2015/013.
Organizácia Európskych podnikateľských ocenení, Európskeho týždňa MSP a Zhromaždenia MSP na roky 2016 – 2017.
EASME chce uzavrieť zmluvu o poskytovaní služieb na poskytnutie služieb súvisiacich s týmito činnosťami:1. organizovanie konferencie v prípade konferencie SBA s názvom „Zhromaždenie MSP“, ktorá sa všeobecne koná v druhej polovici každého roka v spolupráci s predsedníctvom Rady v tomto období;2. organizovanie funkcie sekretariátu pre Európske podnikateľské ocenenia, ročné udeľovanie cien organizované od roku 2006 s cieľom oceniť výnimočnosť v podporovaní podnikateľských činností;3. organizovanie funkcie sekretariátu pre Európsky týždeň MSP, ktorý predstavuje záštitu nad stovkami propagačných činností týkajúcich sa MSP na úrovni EÚ a v členských štátoch a za hranicami EÚ.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Nie je k dispozícii
Míľniky
19/08/2015 00:00
Nie je k dispozícii
30/09/2015 23:59
07/10/2015 14:30
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2015/S 178-322633
Korigendum
15/09/2015 00:00
2015/S 159-291566
Oznámenie o obstarávaní
19/08/2015 00:00