Údaje o výzve na predloženie ponúk

19/10/2015: new submissiion deadline is 20/11/2015. 16/10/2015: The IP Rights provisions have been revised in the TS and in the draft contract. A new paragraph has been revised also in the Tender Specifications (pg. 17). The revised documents have been published.
Názov:
Zachytenie inovačných impulzov z rozvíjajúcich sa ekonomík.
Obstarávateľ:
European Innovation Council and Small and Medium-sized Enterprises Executive Age...
Dátum zverejnenia v TED-e:
25/08/2015
Lehota na predkladanie ponúk:
20/11/2015
Stav:
Uzavreté
Uplynul konečný termín na stiahnutie dokumentov tejto výzvy na predloženie ponúk. Dokumenty nie je možné stiahnuť. Uplynul konečný termín na stiahnutie dokumentov tejto výzvy na predloženie ponúk. Dokumenty nie je možné stiahnuť.
Informácie
EASME/H2020/2015/022.
Zachytenie inovačných impulzov z rozvíjajúcich sa ekonomík.
EASME plánuje uzatvoriť zmluvu na poskytovanie služieb. Cieľom tohto obstarávania služieb je poskytnúť Európskej únii súbor nástrojov, ktorý umožní agentúram na podporu inovácií a obchodu poskytovať lepšie služby pre malé a stredné podniky, ktoré chcú realizovať príležitosti rastu prostredníctvom zapojenia sa v rámci rozvíjajúcich sa trhov v oblasti cielených inovačných aktivít.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Míľniky
25/08/2015 00:00
Nie je k dispozícii
20/11/2015 23:59
27/11/2015 10:30
Časti
Číslo časti Názov Opis
Časť 1
Vzdelávacie prostredie na zvýšenie informovanosti o medzikultúrnej obchodnej komunikácii a kultúrnom rozmere trhov v rozvíjajúcich sa ekonomikách
Časť 1 sa zameriava na sebahodnotenie a vytvorenie povedomia v európskych malých a stredných podnikoch a na poskytovanie doplňujúcich informácii o medzikultúrnej komunikácii, ako aj o špecifických informáciách o podnikateľskej kultúre v „zónach kultúry“. Vlastné hodnotenie, ktoré s má vypracovať, musí byť využívané jednotlivými zamestnancami alebo riadiacim tímom podniku. Pripraví spoločnosť/zamestnanca na účasť v rozvíjajúcich sa ekonomikách. Poskytne pracovníkom, ktorí budú v kontakte s obchodnými partnermi, budúcimi klientmi alebo zákazníkmi v rozvíjajúcich sa krajinách nevyhnutné vedomosti na adresa na rozpoznanie a pochopenie kultúrnej dimenzie v rámci trhu a osobnej interakcie.
Časť 2
Zachytenie, porozumenie a interpretácia kultúrneho rozmeru a osobitných potrieb rozvíjajúcich sa trhov „in-situ“ v rámci rozvíjajúcich sa trhov
Zameraním časti 2 je sprievodné dočasné zapojenie tvorcov rozhodnutí MSP do rozvíjajúcich sa trhov s cieľom zachytiť impulzy pre inovačné činnosti podnikov. Služby, ktoré sa majú ponúkať, sa zameriavajú na vedúcich malých a stredných podnikov, ktoré majú právomoc prijímať alebo vytvárať rozhodnutia o strategickom zameraní inovačných činností spoločnosti.
Časť 3
Pomoc „ex-situ" pri spolupráci na tvorbe nových hodnotových reťazcov v rozvíjajúcich sa hospodárstvach
Zameranie časť 3 je zhodnotiť „pohľad trhu" v rámci inovačných alebo investičných projektov prostredníctvom zapojenia kolegov/vedúcich používateľov/obchodných partnerov do prípravy konkrétnych projektov pre nové hodnotové reťazce. Služba, ktorá sa má ponúkať, sa zameriava na riadiacich pracovníkov alebo služobne starších odborníkov, ktorí pripravujú konkrétne inovačné projekty.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2015/S 202-365033
Korigendum
17/10/2015 00:00
2015/S 163-297795
Oznámenie o obstarávaní
25/08/2015 00:00