Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Poskytovanie psychologických služieb pre agentúru FRONTEX
Obstarávateľ:
European Border and Coast Guard Agency (Frontex)
Dátum zverejnenia v TED-e:
28/02/2022
Lehota na predkladanie ponúk:
05/04/2022
Stav:
Uzavreté
Informácie
Frontex/2022/OP/0062/KM
Poskytovanie psychologických služieb pre agentúru FRONTEX
Poskytovanie služieb súvisiacich s psychologickým sledovaním kandidátov a dodatočnými hodnoteniami členov stáleho zboru európskej pohraničnej a pobrežnej stráže kategórie 1, ako aj poskytovanie dodatočných psychologických služieb pre stály zbor a tiež ďalších zamestnancov agentúry FRONTEX podľa obchodných potrieb agentúry FRONTEX, ako je opísané v podmienkach obstarávania.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Pre všetky časti
2
Rámcová dohoda
13,000,000.00 EUR
85121270
Podmienky účasti
Uchádzač musí preukázať, že je oprávnený vykonať obstarávanie podľa svojho vnútroštátneho práva. Požadovaný dôkaz: kópia úradného dokumentu (register spoločností, úradný vestník atď.), ktorým sa potvrdzuje, že uchádzač už má štatút uznaného právneho subjektu a je zapísaný do príslušného živnostenského alebo obchodného registra.
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
28/02/2022 00:00
05/04/2022 12:00
06/04/2022 11:00
Časti
Číslo časti Názov Opis
Časť 1
Psychologické hodnotenie kandidátov a členov stáleho zboru európskej pohraničnej a pobrežnej stráže
Poskytovanie služieb týkajúcich sa psychologického monitorovania uchádzačov a doplnkových hodnotení členov stáleho zboru európskej pohraničnej a pobrežnej stráže, ako je opísané v podmienkach obstarávania.
Časť 2
Dodatočné psychologické služby pre všetkých zamestnancov agentúry FRONTEX
Poskytovanie psychologických služieb pre stály zbor, ako aj ďalších zamestnancov agentúry FRONTEX podľa obchodných potrieb agentúry FRONTEX, ako je opísané v podmienkach obstarávania.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2022/S 058-150766
Korigendum
23/03/2022 00:00
2022/S 041-105174
Oznámenie o obstarávaní
28/02/2022 00:00