Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Nákup služieb dodávky dokumentov.
Obstarávateľ:
European Food Safety Authority (EFSA)
Dátum zverejnenia v TED-e:
13/08/2015
Lehota na predkladanie ponúk:
21/09/2015
Stav:
Uzavreté
Uplynul konečný termín na stiahnutie dokumentov tejto výzvy na predloženie ponúk. Dokumenty nie je možné stiahnuť. Uplynul konečný termín na stiahnutie dokumentov tejto výzvy na predloženie ponúk. Dokumenty nie je možné stiahnuť.
Informácie
»OC/EFSA/AMU-library/2015/01 — Indkøb af dokumentlevering«.
Nákup služieb dodávky dokumentov.
— Poskytovanie širokej škály publikovaných článkov, hlavne tých, ktoré sa týkajú vedeckých oblastí (vedeckých, technických a lekárskych predmetov) a menšieho počtu článkov súvisiacich s otázkami v oblasti práva/IT/riadenia. Dokumenty môžu byť: články (zo širokého spektra vedeckých časopisov vrátane skenovaných dokumentov zo zdrojov, ktoré existujú len v tlačenom formáte) a kapitoly kníh v publikovanej literatúre; články a kapitoly kníh od zriedkavých vydavateľov, neoficiálnej literatúry, ako sú vedecké a technické správy; súdne konania; dizertácie; profily toxicity Bibra; dokumenty ISO, UN-ISO, UNI-EN-ISO. Tieto dokumenty je potrebné poskytnúť v elektronickom formáte; uprednostňuje sa formát PDF.— Poskytnutie webového rozhrania (s hostingom na serveri dodávateľa), ku ktorému môže mať vedecký personál EFSA (približne 250 zamestnancov) prístup pomocou osobného profilu s cieľom prehliadať bibliografickú databázu dodávateľa (pripojenú na webové stránky a databázy vydavateľov) a objednávať články.— Vysoká úroveň služieb zákazníckej podpory na pomoc úradu EFSA pri administratívnych a technických otázkach.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Nie je k dispozícii
Míľniky
13/08/2015 00:00
Nie je k dispozícii
21/09/2015 23:59
Nie je k dispozícii
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Notice type Dátum zverejnenia
2015/S 155-285179 Oznámenie o obstarávaní 13/08/2015 00:00