Údaje o výzve na predloženie ponúk

Please be informed that the deadline for dispatching tenders has been extended until 25/04/2016.
Názov:
Stravovacie služby.
Obstarávateľ:
EUROJUST
Dátum zverejnenia v TED-e:
17/11/2015
Lehota na predkladanie ponúk:
25/04/2016
Stav:
Uzavreté
Informácie
2015/EJ/09/PN.
Stravovacie služby.
Eurojust by sa mal presťahovať do svojich nových trvalých priestorov v Haagu na začiatku roku 2017. Preto sa rozsah tohto obstarávacieho konania týka poskytovania stravovacích služieb v nových priestoroch v reštaurácii a jedálni pre výkonný personál so stolovou službou, kaviarňou a banketovými službami. Zmluva sa uzavrie s 1 dodávateľom. Služby predajných automatov nie sú zahrnuté do tohto obstarávacieho konania. Reštauračné služby sa ponúkajú od pondelka do piatka, 243 dní v roku.Od reštaurácie, kaviarne a banketových služieb sa bude požadovať zabezpečenie rôznych a vysokokvalitných výrobkov prispôsobených medzinárodnému charakteru prostredia v Eurojuste. Reštaurácie musia tiež poskytovať rôzne vlastné pripravené teplé jedlá.S cieľom splniť hlavné úlohy priradené Eurojustu musí Eurojust organizovať mnoho stretnutí/seminárov a počas týchto stretnutí musí byť zabezpečené stravovanie. Preto je dôležitou súčasťou tejto zmluvy zabezpečovanie obedov a iných služieb v reštaurácii a jedálni pre výkonný personál.Ďalšie informácie nájdete vo „výzve na predloženie prihlášky“.
Služby
Rokovacie konanie s oznámením o vyhlásení verejného obstarávania
Uzavreté
Začiarknuté
Nie je k dispozícii
Míľniky
17/11/2015 00:00
15/12/2015 23:59
25/04/2016 16:00
15/12/2015 16:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2015/S 222-403755
Oznámenie o obstarávaní
17/11/2015 00:00