Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
FL/LEG22-01DE
Obstarávateľ:
Translation Centre for the Bodies of the European Union (CDT)
Dátum zverejnenia v TED-e:
01/04/2022
Lehota na predkladanie ponúk:
16/05/2022
Stav:
Uzavreté
Informácie
FL/LEG22-01DE
FL/LEG22-01DE
Predmetom tejto výzvy na predloženie ponúk je uzatvoriť viacnásobné rámcové zmluvy na prekladateľské služby a služby korektúry strojového prekladu týkajúce sa textov v oblasti práva z angličtiny a francúzštiny do nemčiny v súvislosti s prácou rôznych orgánov a inštitúcií Európskej únie, ktorým Prekladateľské stredisko poskytuje prekladateľské a iné jazykové služby.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Pre jednu alebo viacero častí
2
Rámcová dohoda
600,000.00 EUR
79530000
Podmienky účasti
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
01/04/2022 00:00
16/05/2022 09:59
17/05/2022 14:00
Časti
Číslo časti Názov Opis
Časť 1
Prekladateľské služby a služby korektúry strojového prekladu týkajúce sa textov v oblasti práva z angličtiny do nemčiny
Prekladateľské služby a služby korektúry strojového prekladu týkajúce sa textov v oblasti práva z angličtiny do nemčiny.
Časť 2
Prekladateľské služby a služby korektúry strojového prekladu týkajúce sa textov v oblasti práva z francúzštiny do nemčiny
Prekladateľské služby a služby korektúry strojového prekladu týkajúce sa textov v oblasti práva z francúzštiny do nemčiny.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2022/S 065-167469
Oznámenie o obstarávaní
01/04/2022 00:00