Údaje o výzve na predloženie ponúk

An updated version of technical specifications, with a correction of clerical errors on pages 27 and 47 (marked in green) has been published in the document library.
Názov:
HADEA/2022/CPN/0009_Rámcová zmluva na rezerváciu kapacít a prednostné právo na v...
Obstarávateľ:
European Health and Digital Executive Agency (HaDEA)
Dátum zverejnenia v TED-e:
27/04/2022
Lehota na predkladanie ponúk:
14/10/2022
Stav:
Uzavreté
Informácie
HADEA/2022/CPN/0009
HADEA/2022/CPN/0009_Rámcová zmluva na rezerváciu kapacít a prednostné právo na výrobu vakcín (FAB EÚ)
Rámcová zmluva na rezerváciu kapacít a prednostné právo na výrobu vakcín (FAB EÚ).Verejný obstarávateľ má v úmysle vyhradiť kapacitu na výrobu najmenej 450 miliónov dávok v rámci všetkých častí.
Služby
Súťažné konanie s rokovaním
Uzavreté
Začiarknuté
Pre všetky časti
3
Rámcová dohoda
85149000
Podmienky účasti
Pozri súťažné podklady dostupné na adrese uvedenej v oddiele I.3).
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
27/04/2022 00:00
14/10/2022 16:00
03/06/2022 16:00
Časti
Číslo časti Názov Opis
Časť 1
Rezervácia kapacít na výrobu mRNA vakcín a prednostné právo na výrobu mRNA vakcín
Poskytovanie služieb [ako je opísané v oddiele II.1.4)] na rezerváciu kapacít a prednostné právo na výrobu mRNA vakcín.
Časť 2
Rezervácia kapacít na výrobu vektorových vakcín a prednostné právo na výrobu vektorových vakcín
Poskytovanie služieb [ako je opísané v oddiele II.1.4)] na rezerváciu kapacít na výrobu vektorových vakcín a prednostné právo na výrobu vektorových vakcín.
Časť 3
Rezervácia kapacít na výrobu proteínových vakcín a prednostné právo na výrobu proteínových vakcín
Poskytovanie služieb [ako je opísané v oddiele II.1.4)] na rezerváciu kapacít a prednostné právo na výrobu proteínových vakcín.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2022/S 082-219919
Oznámenie o obstarávaní
27/04/2022 00:00