Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Medziinštitucionálna rámcová zmluva na poskytovanie podpory na monitorovanie pro...
Obstarávateľ:
European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency (CINEA)
Dátum zverejnenia v TED-e:
01/08/2022
Lehota na predkladanie ponúk:
18/10/2022
Stav:
Uzavreté
Informácie
CINEA/2022/OP/0011
Medziinštitucionálna rámcová zmluva na poskytovanie podpory na monitorovanie projektov LIFE (granty na akcie a granty na prevádzku), komunikáciu o programe LIFE a ďalšie súvisiace činnosti
Časť 1: pomoc s technickým a finančným monitorovaním prebiehajúcich projektov financovaných z predchádzajúcich a prebiehajúcich programov LIFE a s tematickou podporou s cieľom zaistiť:— poskytovanie vysoko kvalitného, včasného a spoľahlivého technického a finančného monitorovania projektov,— poskytovanie tematickej podpory v týchto oblastiach: obehové hospodárstvo, zdravie životného prostredia, t. j. voda a moria, ovzdušie a hluk, pôda a nakladanie s chemikáliami, riadenie a informácie v oblasti životného prostredia a zmeny klímy, príroda a biodiverzita, zmierňovanie zmeny klímy, prispôsobenie sa zmene klímy a energetika.Časť 2: pomoc a podpora v súvislosti s komunikačnými činnosťami v rámci programov LIFE s cieľom zaistiť:— vysokokvalitné, včasné a spoľahlivé poskytovanie všetkých požadovaných komunikačných služieb,— zdôraznenie výsledkov programu a projektov a propagácia možností financovania LIFE.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Pre všetky časti
2
Rámcová dohoda
57,000,000.00 EUR
71621000
Podmienky účasti
Pozri súťažné podklady dostupné na adrese uvedenej v oddiele I.3).
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
01/08/2022 00:00
18/10/2022 15:00
19/10/2022 15:30
Časti
Číslo časti Názov Opis
Časť 1
Monitorovanie
Poskytnutie pomoci pri technickom a finančnom monitorovaní prebiehajúcich projektov financovaných z predchádzajúcich a prebiehajúcich programov LIFE a v súvislosti s tematickou podporou.
Časť 2
Komunikácia
Poskytnutie pomoci a podpory s komunikačnými činnosťami programov LIFE.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2022/S 172-486024
Korigendum
07/09/2022 00:00
2022/S 146-416598
Oznámenie o obstarávaní
01/08/2022 00:00