Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Bezpečnostné a recepčné služby.
Obstarávateľ:
EUROJUST
Dátum zverejnenia v TED-e:
15/09/2015
Lehota na predkladanie ponúk:
25/11/2015
Stav:
Uzavreté
Informácie
2015/EJ/10/PO.
Bezpečnostné a recepčné služby.
Eurojust požaduje služby skúseného poskytovateľa bezpečnostných služieb na poskytovanie bezpečnostných služieb, recepčných služieb a iných súvisiacich služieb vo svojich priestoroch v Haagu.Uchádzač musí poskytnúť nasledujúce bezpečnostné a súvisiace bezpečnostné služby:a) fyzické zabezpečenie priestorov, budov, personálu a informácií Eurojustu;b) reakcia na núdzové situácie súvisiace so všetkými bezpečnostnými incidentmi, pohromami/katastrofami;c) vnútorné/vonkajšie stretnutia a podujatia zahŕňajúce služby požadované mimo Holandska.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Nie je k dispozícii
Míľniky
15/09/2015 00:00
Nie je k dispozícii
25/11/2015 23:59
30/11/2015 14:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2015/S 207-374737
Korigendum
24/10/2015 00:00
2015/S 178-322635
Oznámenie o obstarávaní
15/09/2015 00:00