Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Nástroje a služby v oblasti monitorovania médií pre Európsku environmentálnu age...
Obstarávateľ:
European Environment Agency (EEA)
Dátum zverejnenia v TED-e:
17/09/2015
Lehota na predkladanie ponúk:
30/10/2015
Stav:
Uzavreté
Informácie
EEA/COM/15/006.
Nástroje a služby v oblasti monitorovania médií pre Európsku environmentálnu agentúru.
Dôležitým prvkom mandátu EEA je zabezpečiť, aby sa informácie o životnom prostredí, ktoré produkuje, dostali k ich kľúčovým cieľovým skupinám. V tomto kontexte je pre EEA rozhodujúce hodnotenie pokrytia EEA v médiách vo všeobecnosti a predovšetkým efektívnosti jej práce v súvislosti s médiami.Tlačová kancelária EEA každý týždeň podáva správy o mediálnom spravodajstve zamestnancom EEA a pripravuje hodnotiace správy po vydaní hlavných správ, ktoré obsahujú informácie o objeme pokrytia médií, najvýznamnejších zmienkach, odhade potenciálneho dosahu, identifikácii najdôležitejších článkov, ktoré upriamujú pozornosť na návštevu webovej stránky EEA, a niekoľko parametrov o sociálnych médiách.EEA plánuje uzatvoriť rámcovú zmluvu, prostredníctvom ktorej sa poskytnú nástroje a služby v oblasti monitorovania médií na denné online monitorovanie médií a uľahčí sa podávanie správ a hodnotenie mediálneho pokrytia EEA.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Nie je k dispozícii
Míľniky
17/09/2015 00:00
Nie je k dispozícii
30/10/2015 16:00
06/11/2015 10:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2015/S 180-326134
Oznámenie o obstarávaní
17/09/2015 00:00