Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria e consulenza tecnica presso il C...
Obstarávateľ:
European Commission, Joint Research Centre (JRC)
Dátum začatia:
07/10/2015
Lehota na vyjadrenie záujmu:
07/07/2018
Stav:
Uzavreté
Informácie
JRC/IPR/2015/C.4/0029/AMI
Servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria e consulenza tecnica presso il Centro comune di ricerca, sito di Ispra - Lista AMI
La presente procedura (invito a manifestazione di interesse), concerne i servizi di progettazione, consulenza attinenti l'architettura, l’ingegneria civile, l’urbanistica, l’ambiente e l'ingegneria impiantistica, nell’ambito delle attività svolte dal Centro Comune di Ricerca (JRC) della Commissione Europea presso il suo sito di Ispra (JRC – Ipsra).
Služby
Výzva na vyjadrenie záujmu (VVZ) – predbežný výber uchádzačov
Uzavreté
Začiarknuté
Míľniky
07/10/2015 04:00
Nie je k dispozícii
07/07/2018 00:00
Čiastkové zoznamy
Číslo čiastkového zoznamu Názov Opis
Čiastkový zoznam 1
A. Progettazione architettonica, edile e strutturale. Collaudi statici
Čiastkový zoznam 2
B. Indagini geologiche e geotecniche
Čiastkový zoznam 3
C. Coordinamento per la sicurezza
Čiastkový zoznam 4
D. Progetto di impianti elettrici e speciali
Čiastkový zoznam 5
E. Progetto di impianti HVAC/BMS
Čiastkový zoznam 6
F. Risparmio energetico – certificazione energetica – ingegneria ambientale
Čiastkový zoznam 7
G. Rilievi topografici
Čiastkový zoznam 8
H. Impianti idrosanitari – fognature – reti idriche
Čiastkový zoznam 9
I. Verifiche periodiche secondo DPR 462/01
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2016/S 026-041169
Korigendum
06/02/2016 00:00
2015/S 194-350801
Oznámenie o obstarávaní
07/10/2015 04:00