Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Prehľad publikovaných údajov o vystavení vplyvu pesticídov v prípade obyvateľov ...
Obstarávateľ:
European Food Safety Authority (EFSA)
Dátum zverejnenia v TED-e:
29/09/2015
Lehota na predkladanie ponúk:
03/11/2015
Stav:
Uzavreté
Uplynul konečný termín na stiahnutie dokumentov tejto výzvy na predloženie ponúk. Dokumenty nie je možné stiahnuť. Uplynul konečný termín na stiahnutie dokumentov tejto výzvy na predloženie ponúk. Dokumenty nie je možné stiahnuť.
Informácie
OC/EFSA/PRAS/2015/05 (Pesticides for residents and bystanders)
Prehľad publikovaných údajov o vystavení vplyvu pesticídov v prípade obyvateľov a iných prítomných osôb a v súvislosti s posúdením environmentálneho rizika.
Cieľom tejto zákazky je zhromaždiť všetky publikované údaje za posledných 25 rokov (od 1.1.1990) o:— vystavení vplyvu pesticídov v prípade obyvateľov a iných prítomných osôb, vrátane odkazov v rámci verejných konzultácií na EFSA GD, a zber a analýza spracovaných údajov, ktoré sú k dispozícii medzinárodným organizáciám (napr. US EPA),— denných koncentráciách látok v ovzduší na základe tlaku pary,— odchýlke hodnôt z postrekových, osivových a granulovaných aplikácií prostredníctvom zberu a analýzy publikovaných dokumentov a ďalších údajov dostupných napr. prostredníctvom tzv. sivej literatúry,— rozložiteľných listových rezíduách (DFR) prostredníctvom zberu a analýzy publikovaných dokumentov a ďalších údajov dostupných napr. prostredníctvom tzv. sivej literatúry.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Nie je k dispozícii
Míľniky
29/09/2015 00:00
Nie je k dispozícii
03/11/2015 23:59
03/11/2015 00:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2015/S 202-365031
Korigendum
17/10/2015 00:00
2015/S 188-340263
Oznámenie o obstarávaní
29/09/2015 00:00