Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Dodávka elektrického zariadenia pre centrálny sklad Spoločného výskumného centra...
Obstarávateľ:
European Commission, Joint Research Centre (JRC)
Dátum zverejnenia v TED-e:
24/10/2015
Lehota na predkladanie ponúk:
11/12/2015
Stav:
Uzavreté
Informácie
JRC IPR 2015 C.4 0037 OC.
Dodávka elektrického zariadenia pre centrálny sklad Spoločného výskumného centra v Ispre.
Dodávka elektrického zariadenia pre centrálny sklad Spoločného výskumného centra v Ispre.Dodávka bude zahŕňať najmä (tento zoznam nie je úplný) kabeláž, transformátory a neprerušiteľný zdroj napájania, potrubia pre kladenie káblov, káble, izolačnú pásku, telefónne ústredne, kufríky s náradím, elektrickú rozvodňu, skrinky a súvisiace príslušenstvo, lampy (žiarové, pilotné atď.), baterky a prívodné vedenie, zariadenia technickej infraštruktúry a priemyselné inštalačné zariadenia (zásuvky, zástrčky, prepínače atď.), odsávače, indukčné panely a tepelné vykurovanie, teplovzdušné ventilátory/odvlhčovače, elektrické ústredne, relé, elektromotory, prepínače, poistky, svetelné systémy, bleskozvody, tlačidlá, monitorovacie a meracie prístroje, komunikačné siete, PLC a programovateľný logický prepínač, prenosné nástroje, laboratórne nástroje, automatické brány, disipatívne rebríky, ručné nástroje a elektrické prístroje, telefóny (vrátane vodotesných), prístroje na distribúciu zvuku (mikrofóny, reproduktory, zosilňovače atď.), hasiace systémy.
Obstarávanie tovarov
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Nie je k dispozícii
Míľniky
24/10/2015 00:00
Nie je k dispozícii
11/12/2015 23:59
18/12/2015 00:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2015/S 207-374747
Oznámenie o obstarávaní
24/10/2015 00:00