Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
IT poradenské služby v oblasti vývoja, riadenia a prevádzky priestorového toku ú...
Obstarávateľ:
European Environment Agency (EEA)
Dátum zverejnenia v TED-e:
31/10/2015
Lehota na predkladanie ponúk:
11/12/2015
Stav:
Uzavreté
Informácie
EEA/IDM/15/016.
IT poradenské služby v oblasti vývoja, riadenia a prevádzky priestorového toku údajov.
Európska environmentálna agentúra (EEA) ako vedúci obstarávateľ na účely tejto medziinštitucionálnej výzvy na súťaž chce uzatvoriť zmluvu s 1 dodávateľom, ktorý bude pomáhať jej a Európskej komisii (konkrétne GR pre životné prostredie) ako zúčastnenému obstarávateľovi prostredníctvom poskytovania IT služieb a podpory v oblasti rozvoja a prevádzky rôznych priestorových a tabuľkových dátových tokov a ktorý poskytne praktické školenie o používaných softvérových balíkoch.EEA je zodpovedná za rozvoj, realizáciu a prevádzku niekoľkých priestorových a tabuľkových dátových tokov, prostredníctvom ktorých krajiny oznamujú údaje EEA. Po úspešnom dodaní údajov do EEA sa údaje spracujú v rôznych krokoch a úrovniach a prípadne budú postúpené na ďalšie použitie.Európska komisia (konkrétne GR pre životné prostredie) môže vyžadovať služby na základe tejto rámcovej zmluvy, ak sa infraštruktúra EEA používa na spracovanie údajov a manipuláciu s údajmi. Táto činnosť sa bude vykonávať vždy v úzkej spolupráci s technickými zamestnancami EEA, aby sa zabezpečila koherencia, transparentnosť a technický súlad pri realizácii.Ďalšie informácie nájdete v oddieloch 7 a 8 súťažných podkladov.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Nie je k dispozícii
Míľniky
31/10/2015 00:00
Nie je k dispozícii
03/12/2015 18:00
07/12/2015 00:00
11/12/2015 16:00
18/12/2015 10:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Notice type Dátum zverejnenia
2015/S 212-383990 Oznámenie o obstarávaní 31/10/2015 00:00