Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Únik uhlíka a hodnotenie konkurencieschopnosti.
Obstarávateľ:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Dátum zverejnenia v TED-e:
22/06/2012
Lehota na predkladanie ponúk:
17/08/2012
Stav:
Uzavreté
Informácie
CLIMA.B.2/SER/2012/0019
Únik uhlíka a hodnotenie konkurencieschopnosti.
Smernica 2003/87/ES, v znení zmien a doplnení v roku 2009 (smernica ETS) vyžaduje, aby Komisia určila do 31.12.2009 a následne každých 5 rokov zoznam sektorov alebo podsektorov, ktoré považuje za vystavené značnému riziku úniku uhlíka na základe kritérií uvedených v článku 10 písm. a) smernice ETS. Komisia určila všeobecnú metodiku pri príležitosti prvého zoznamu úniku uhlíka schváleného v roku 2009 (rozhodnutie Komisie 2010/2/EÚ), ktorý sa vzťahuje na roky 2013 a 2014. Aby bola schopná zostaviť zoznam, ktorý bude platiť na obdobie rokov 2015 až 2019, bude Komisia potrebovať prehodnotiť tento zoznam včas, berúc do úvahy aktualizované informácie. Keďže kritériá pre zahrnutie istého sektora alebo podsektora do zoznamu úniku uhlíka sú stanovené v smernici ETS, hodnotenie sektorov pre stanovenie druhého zoznamu úniku uhlíka (platného na roky 2015 – 2019) sa uskutoční na základe rovnakých kritérií ako pre prvý zoznam úniku uhlíka a ročných doplnení. V súlade so smernicou budú pochádzať údaje, ktoré sa použijú, z 3 posledných rokov v čase zberu údajov. Metodika a určité predpoklady použité na stanovenie prvého zoznamu si však môžu vyžadovať isté zmeny a doplnenia.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Nie je k dispozícii
Míľniky
22/06/2012 00:00
Nie je k dispozícii
17/08/2012 23:59
28/08/2012 00:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2012/S 118-194444
Oznámenie o obstarávaní
22/06/2012 00:00