Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Karty digitalizátora s rýchlym a vysokým rozlíšením
Obstarávateľ:
European Commission, Joint Research Centre - Geel (JRC-GEE)
Dátum zverejnenia v TED-e:
15/04/2022
Dátum uzávierky:
30/08/2022
Stav:
Uzavreté
Informácie
JRC/GEE/2022/OP/1119-PIN
Karty digitalizátora s rýchlym a vysokým rozlíšením
Časť 1: Pre fragmentový štiepny spektrometer VERDI je potrebné vyvinúť nový systém na získavanie údajov. Prístroj sa skladá z veľkého počtu detektorov [64 kremíkových detektorov a 2 detektorov s mikrokanálovou platňou (Microchannel Plate – MCP)], ktorých signály je potrebné digitalizovať s vysokou frekvenciou odberu vzoriek presahujúcou 1 giga vzorky za sekundu (GSPS). Všetky kanály sa musia s vysokou presnosťou synchronizovať. Plánujeme uzatvoriť rámcovú zmluvu, v rámci ktorej bude možné objednať dostatočný počet digitalizátorov s potrebnými technickými vlastnosťami v priebehu času potrebného na návrh, vývoj, testovanie a dokončenie získavania údajov pre spektrometer VERDI. Hodnota zákazky sa vypočíta aj na pokrytie možných potrieb náhradných kariet.Časť 2: Rámcová zmluva na doplnenie existujúcich systémov na získavanie údajov o dodatočné digitalizátory s podobnými vlastnosťami, ako sú tie, ktoré sú už zavedené (14-bitové digitalizátory s mierou odberu vzoriek 1 GSS až 500 GSPS).
Obstarávanie tovarov
Plánovaná výzva na predkladanie ponúk uverejnená v Dodatku k Úradnému vestníku EÚ
Uzavreté
Začiarknuté
Neuplatňuje sa
Verejná zákazka
370,000.00 EUR
38300000
Podmienky účasti
Míľniky
15/04/2022 00:00
30/08/2022 04:10
08/07/2022
Časti
Číslo časti Názov Opis
Časť 1
Vytváranie systému na získavanie údajov pre spektrometer VERDI
Digitalizačné karty na vytvorenie systému na získanie údajov pre spektrometer VERDI.
Časť 2
Získavanie doplňujúcich údajov
Digitalizačné karty na doplnenie existujúcich systémov na získavanie údajov.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2022/S 075-197246
Predbežné oznámenie
15/04/2022 00:00
Prepojené výzvy na predkladanie ponúk
Referenčné číslo ponuky Názov Typ oznámenia
JRC/GEE/2022/OP/1119
Karty digitalizátora s rýchlym a vysokým rozlíšením
Oznámenie o obstarávaní