Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Rámcová zmluva na služby týkajúce sa rozvoja politiky a hodnotenia uplatňovania ...
Obstarávateľ:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Dátum zverejnenia v TED-e:
03/10/2015
Lehota na predkladanie ponúk:
16/11/2015
Stav:
Uzavreté
Informácie
ENV.C.4/FRA/2015/0042.
Rámcová zmluva na služby týkajúce sa rozvoja politiky a hodnotenia uplatňovania právnych predpisov o priemyselných emisiách.
Všeobecným cieľom rámcovej zmluvy bude podpora Komisie pri:1. analýze, hodnotení a sumarizácii informácií predložených členskými štátmi o ich uplatňovaní existujúcich právnych predpisov a politiky EÚ, čo sa týka priemyselných emisií, priemyselných nehôd a ortuti;2. hodnotení a revízii (častí) existujúcich právnych predpisov a posudzovaní účinnosti a environmentálnych, hospodárskych a sociálnych vplyvov existujúcej a novej politiky a legislatívy. To výslovne zahŕňa posúdenie prínosov a nákladov (časti) právnych predpisov alebo politiky;3. tvorbe novej politiky podľa potreby;4. vytváraní odvetvových profilov.Toto zahŕňa zber a analýzu (veľkých) súborov údajov, analýzu (implementačných) správ predložených členskými štátmi, hodnotenie aktuálnych a budúcich politík, identifikáciu možností riadenia na európskej, národnej, regionálnej alebo miestnej úrovni vrátane hodnotenia ich účinnosti, nákladov a prínosov a vykonávacích opatrení. Takisto zahŕňa sumarizáciu a jasnú a stručnú komunikáciu zistení, ktorá je vhodná na informovanie politických činiteľov, ako aj širšieho technického aj netechnického publika.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Nie je k dispozícii
Míľniky
03/10/2015 00:00
Nie je k dispozícii
16/11/2015 16:00
27/11/2015 10:30
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2015/S 192-346514
Oznámenie o obstarávaní
03/10/2015 00:00