Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Medzinárodné porovnanie kumulatívnych regulačných nákladov v chemickom priemysle...
Obstarávateľ:
European Commission, DG for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs...
Dátum zverejnenia v TED-e:
10/12/2015
Lehota na predkladanie ponúk:
29/01/2016
Stav:
Uzavreté
Uplynul konečný termín na stiahnutie dokumentov tejto výzvy na predloženie ponúk. Dokumenty nie je možné stiahnuť. Uplynul konečný termín na stiahnutie dokumentov tejto výzvy na predloženie ponúk. Dokumenty nie je možné stiahnuť.
Informácie
488/PP/GRO/SME/15/F/S121.
Medzinárodné porovnanie kumulatívnych regulačných nákladov v chemickom priemysle – úvahy o otázkach týkajúcich sa konkurencieschopnosti sektora.
Cieľom tejto štúdie je posúdiť kumulatívne regulačné náklady, ktoré znášajú spoločnosti v chemickom priemysle, pôsobiace v krajinách, ktoré sú hlavnými medzinárodnými konkurentmi EÚ, a porovnať tieto náklady s nákladmi, ktoré znášajú spoločnosti v chemickom priemysle, pôsobiace v EÚ. Štúdia bude konkrétne:— analyzovať štruktúru celkových nákladov hlavných medzinárodných konkurentov a porovnávať ich s chemickým priemyslom v rámci EÚ,— identifovať príslušné právne predpisy týkajúce sa chemikálií vo vybraných tretích krajinách a kvalitatívne hodnotiť účinky kumulatívnych nákladov, ktorú prinášajú, v porovnaní s kumulatívnymi nákladmi vyplývajúcimi z právnych predpisov týkajúcich sa chemikálií v EÚ,— vykonávať prípadové štúdie o účinkoch nákladov najviac relevantných právnych predpisov týkajúcich sa chemikálií vo vybraných tretích krajinách s cieľom porovnať ich aj z kvantitatívneho hľadiska s nákladmi, ktoré prinášajú právne predpisy týkajúce sa chemikálií v EÚ, a hodnotiť ich potenciálny vplyv na medzinárodnú konkurencieschopnosť spoločností pôsobiacich v chemickom priemysle v EÚ,— overovať výsledky štúdie s príslušnými zainteresovanými stranami.Štúdia bude analyzovať účinky kumulatívnych nákladov vyplývajúcich z právnych predpisov týkajúcich sa chemikálií v Číne, Spojených štátoch amerických a tretej krajine, ktorú navrhne dodávateľ z tohto zoznamu: Brazília, India, Japonsko a Južná Kórea. Poradca určí a zanalyzuje platné právne predpisy bez ohľadu na úroveň, na ktorej boli prijaté, t. j. tak na centrálnej/federálnej, ako aj na nižšej úrovni. Štúdia bude zahŕňať všetky príslušné podsektory chemického priemyslu a právne predpisy týkajúce sa chemikálií, ktoré majú priamy alebo nepriamy účinok na náklady. Dodávateľ poskytne vhodný základ na vypracovanie analýzy o konkurencieschopnosti, ktorá sa vykoná v budúcnosti.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Nie je k dispozícii
Míľniky
10/12/2015 00:00
29/01/2016 23:59
29/01/2016 23:59
10/02/2016 15:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2015/S 239-433381
Oznámenie o obstarávaní
10/12/2015 00:00