Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Štúdia o inváznych nepôvodných druhoch – vypracovanie hodnotení rizík s cieľom z...
Obstarávateľ:
European Commission, DG for Environment (ENV)
Dátum zverejnenia v TED-e:
07/06/2022
Lehota na predkladanie ponúk:
08/07/2022
Stav:
Uzavreté
Informácie
ENV/2022/OP/0008
Štúdia o inváznych nepôvodných druhoch – vypracovanie hodnotení rizík s cieľom zamerať sa na prioritné druhy a zlepšiť prevenciu
Invázne nepôvodné druhy sú jednou z hlavných hrozieb pre biodiverzitu. Nariadenie (EÚ) č. 1143/2014 o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov (nariadenie o inváznych nepôvodných druhoch) nadobudlo účinnosť v roku 2015. Podstatou nariadenia je zoznam inváznych nepôvodných druhov vzbudzujúcich obavy Únie (zoznam Únie), ktorý bol vytvorený vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2016/1141 a aktualizovaný vykonávacími nariadeniami Komisie (EÚ) 2017/1263 a (EÚ) 2019/1262, pričom sa predpokladá viac aktualizácií.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Verejná zákazka
Najlepší pomer ceny a kvality
810000.00 EUR
810000.00 EUR
90700000
BE100
Additional CPV Supplementary CPV
90700000
Podmienky účasti
Pozri súťažné podklady dostupné na adrese uvedenej v oddiele I.3).
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
07/06/2022 00:00
08/07/2022 16:00
12/07/2022 10:30
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2022/S 108-303772
Oznámenie o obstarávaní
07/06/2022 00:00