Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
15.CAT.OP.120 Obchodný prípad pre „multišifrovacie prostredie“.
Obstarávateľ:
European Defence Agency (EDA)
Dátum zverejnenia v TED-e:
21/10/2015
Lehota na predkladanie ponúk:
30/11/2015
Stav:
Uzavreté
Uplynul konečný termín na stiahnutie dokumentov tejto výzvy na predloženie ponúk. Dokumenty nie je možné stiahnuť. Uplynul konečný termín na stiahnutie dokumentov tejto výzvy na predloženie ponúk. Dokumenty nie je možné stiahnuť.
Informácie
15.CAT.OP.120.
15.CAT.OP.120 Obchodný prípad pre „multišifrovacie prostredie“.
Nadchádzajúci obchodný prípad sa zameriava na analýzu dôsledkov na uplatňovanie „multišifrovacieho prostredia“ v prípade operácií SBOP (spoločná bezpečnostná a obranná politika), ktorým sa umožní bezpečná výmena informácií medzi viacerými oblasťami bezpečnosti. Tento obchodný prípad sa bude zaoberať aspektmi určenými v rámci terénnej štúdie s cieľom ponúknuť alternatívy na bezpečnú výmenu informácií medzi aktérmi SBOP v „multišifrovacom prostredí“ a zároveň bude riešiť obchodné multidisciplinárne aspekty. Takéto prostredie má vysokú prioritu z hľadiska bezpečnosti dodávok a inovácií.„Multišifrovacie prostredie“ sa dá opísať ako prevádzkové podmienky, v ktorých na seba vzájomne pôsobia a fungujú viacnásobné a heterogénne oblasti s potrebou výmeny informácií. Zložitosť spočíva v tom, že môžu existovať rôzne úrovne klasifikácie informačnej bezpečnosti a preto sú v každej oblasti zavedené rôzne bezpečnostné mechanizmy. Riadenie šifrovania je kľúčové na udržanie efektívnosti, odolnosti a pružnosti telekomunikačných a informačných systémov SBOP.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Nie je k dispozícii
Míľniky
21/10/2015 00:00
Nie je k dispozícii
Nie je k dispozícii
Nie je k dispozícii
30/11/2015 17:00
01/12/2015 00:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Notice type Dátum zverejnenia
2015/S 204-369567 Oznámenie o obstarávaní 21/10/2015 00:00