Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
DIGIT/R3/PO/2015/020 – Natacha III.
Obstarávateľ:
European Commission, DG Informatics (DIGIT)
Dátum zverejnenia v TED-e:
14/10/2015
Lehota na predkladanie ponúk:
22/12/2015
Stav:
Uzavreté
Informácie
DIGIT/R3/PO/2015/020.
DIGIT/R3/PO/2015/020 – Natacha III.
Zriadenie kanála obstarania pre dodávku sieťového, telekomunikačného a videokonferenčného zariadenia a zároveň poskytnutie príslušnej údržby a ďalších súvisiacich služieb.
Obstarávanie tovarov
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Míľniky
14/10/2015 00:00
Nie je k dispozícii
22/12/2015 23:59
11/01/2016 10:30
Časti
Číslo časti Názov Opis
Časť 1
Obstaranie sieťového a telekomunikačného zariadenia (siete)
Obstaranie sieťového a telekomunikačného zariadenia, vrstvy 1 – 3 modelu OSI. Pozri súťažné podklady.
Časť 2
Obstaranie sieťového a telekomunikačného zariadenia (aplikácie)
Obstaranie zariadenia (aplikácií), vrstvy 4 – 7 modelu OSI. Pozri súťažné podklady.
Časť 3
Poradenské služby
Poradenské služby tákajúce sa sieťového a telekomunikačného zariadenia.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2015/S 199-360310
Oznámenie o obstarávaní
14/10/2015 00:00