Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Riadenie projektu, koordinácia ochrany zdravia a bezpečnosti a kontrola kvality ...
Obstarávateľ:
Office for Harmonization in the Internal Market (Trade Marks and Designs)
Dátum zverejnenia v TED-e:
17/10/2015
Lehota na predkladanie ponúk:
23/11/2015
Stav:
Uzavreté
Informácie
AO/013/15.
Riadenie projektu, koordinácia ochrany zdravia a bezpečnosti a kontrola kvality v súvislosti s projektom AA3 na riaditeľstve OHIM v Alicante.
Táto výzva na predloženie ponúk zahŕňa najmä služby súvisiace s riadením projektu, koordináciou bezpečnosti a ochrany zdravia a kontrolou kvality vrátane orgánu technickej kontroly (OCT) v súvislosti s projektom AA3 na úrade OHIM. Týmto projektom sa, okrem iného, zabezpečuje výstavba novej budovy pre OHIM, ktorá sa bude nachádzať na pozemku UT-2 v rámci stavebného areálu Aguamarga a bude susediť s existujúcim riaditeľstvom OHIM nachádzajúcim sa na adrese Avenida de Europa, 4, Alicante, Španielsko.Tieto špecifikácie pre výzvu na predloženie ponúk sa týkajú pridelenia zmluvy (za časť) na poskytovanie nasledujúcich služieb týkajúcich sa realizácie projektu AA3 [návrh a realizácia novej fázy s názvom „Agua Amarga 3“ (AA3) na pracovisku úradu OHIM na Avenida de Europa, 4, Alicante]:— časť 1: riadenie projektu a koordinácia bezpečnosti a ochrany zdravia v súvislosti s projektom AA3,— časť 2: kontrola kvality a orgán technickej kontroly v súvislosti s projektom AA3.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Míľniky
17/10/2015 00:00
23/11/2015 23:59
Nie je k dispozícii
Nie je k dispozícii
23/11/2015 23:59
01/12/2015 11:00
Časti
Číslo časti Názov Opis
Časť 1 Riadenie projektu a koordinácia bezpečnosti a ochrany zdravia v súvislosti s projektom AA3
Časť 2 Kontrola kvality a orgán technickej kontroly v súvislosti s projektom AA3
Oznámenia
Referenčné číslo Notice type Dátum zverejnenia
2015/S 212-383982 Korigendum 31/10/2015 00:00
2015/S 202-365036 Oznámenie o obstarávaní 17/10/2015 00:00