Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
HL-1276 RAY Údržba a zlepšenie.
Obstarávateľ:
European Investment Bank (EIB)
Dátum zverejnenia v TED-e:
16/10/2015
Lehota na predkladanie ponúk:
27/11/2015
Stav:
Uzavreté
Uplynul konečný termín na stiahnutie dokumentov tejto výzvy na predloženie ponúk. Dokumenty nie je možné stiahnuť. Uplynul konečný termín na stiahnutie dokumentov tejto výzvy na predloženie ponúk. Dokumenty nie je možné stiahnuť.
Informácie
HL-1276.
HL-1276 RAY Údržba a zlepšenie.
EIB je na základe svojho štatútu povinná dodržiavať najlepšie trhové postupy vrátane prijatia požiadaviek Bazilejskej dohody III (piliere 1 a 2). Banka vo všeobecnosti spĺňa nariadenie a smernicu o kapitálových požiadavkách (CRR/CRD IV) a v súčasnosti dolaďuje svoju implementáciu rozšíreného prístupu interných ratingov (AIRB) pre úverové riziko v rámci piliera 1 Bazilejskej dohody III.V tejto súvislosti banka hľadá poskytovateľa služieb, ktorý by doplnil interné snahy v oblasti implementácie ďalších funkcií v kalkulačke úverového rizika (Moody's RiskAuthority) v zmysle piliera 1 Bazilejskej dohody III a jej údržby.Poskytovateľ služieb:— poskytne poradenstvo v súvislosti s implementáciou navrhovaných zmien na výpočet regulatórneho kapitálu v nástroji Moody's RiskAuthority,— vypracuje funkčné špecifikácie a opíše proces a vývojové kroky systému, ktoré sú potrebné na navrhované zmeny výpočtu regulatórneho kapitálu v nástroji Moody's RiskAuthority,— nadviaže spoluprácu s vlastníkmi údajov, aby sa zabezpečili dostatočné zdroje údajov na výpočet regulatórneho kapitálu,— vykoná aktuálnu funkčnú implementáciu a údržbu výpočtu regulatórneho kapitálu v nástroji Moody's RiskAuthority,— nadviaže spoluprácu s IT oddelením banky z dôvodu implementácie prípadných zmien podľa potreby,— otestuje príslušné vývojové kroky v oblasti IT, a to aj v kontexte zmien/integrácie základnej aplikácie, vytvorí požiadavky na nápravu, ktoré bude následne sledovať,— vypracuje príslušnú dokumentáciu na použitie pre EIB.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Nie je k dispozícii
Míľniky
16/10/2015 00:00
Nie je k dispozícii
27/11/2015 23:59
Nie je k dispozícii
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2015/S 201-363405
Oznámenie o obstarávaní
16/10/2015 00:00