Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Dlhodobý prenájom 4 autobusov (25 až 30 miest)
Obstarávateľ:
European Parliament, DG Infrastructure and Logistics (INLO)
Dátum zverejnenia v TED-e:
25/05/2022
Lehota na predkladanie ponúk:
21/06/2022
Stav:
Uzavreté
Informácie
06B10/2022/M015
Dlhodobý prenájom 4 autobusov (25 až 30 miest)
Zákazka sa týka dlhodobého prenájmu (štyri roky: 375 000 km s možnosťou prípadného predĺženia na päť rokov: 450 000 km) 4 autobusov s 25 až 30 miestami na sedenie, ktoré budú doručené a zaregistrované v Luxemburgu, bez možnosti odkúpenia.
Obstarávanie tovarov
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Verejná zákazka
Najlepší pomer ceny a kvality
34121000
LU0
Additional CPV Supplementary CPV
66114000
Podmienky účasti
Registrácia v živnostenskom alebo obchodnom registri.
— minimálny ročný obrat 400 000 EUR (kumulovaný, ak ide o zoskupenie) v oblasti, na ktorú sa vzťahuje táto zákazka (prenájom vozidiel), za posledné 2 finančné roky, pre ktoré boli účty uzavreté;— platné poistenie zodpovednosti pri výkone povolania;
— finančné výkazy (súvahy, výkazy ziskov a strát a iné súvisiace finančné informácie) alebo výpisy z nich za posledné 2 finančné roky, pre ktoré boli účty uzavreté. V prípade zoskupenia kópiu výkazu ziskov a strán predloží každý člen zoskupenia;— dôkaz o poistení zodpovednosti pri výkone povolania;
— aspoň 3 roky skúseností so službami/poskytovaním prenájmu vozidiel (najmä autobusov);
— zoznam hlavných referencií (najviac 5 až 10 referencií za posledné 3 roky) týkajúcich sa prenájmu autobusu (uprednostňuje sa), ak nie sú k dispozícii, potom prenájmu vozidiel.
Míľniky
25/05/2022 00:00
21/06/2022 11:00
21/06/2022 14:30
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2022/S 101-278452
Oznámenie o obstarávaní
25/05/2022 00:00