Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Technická pomoc a podporné služby požadované pre organizovanie Európskeho poduja...
Obstarávateľ:
European Parliament, DG Communication (COMM)
Dátum zverejnenia v TED-e:
13/05/2022
Lehota na predkladanie ponúk:
20/06/2022
Stav:
Uzavreté
Informácie
COMM/AWD/2022/6
Technická pomoc a podporné služby požadované pre organizovanie Európskeho podujatia pre mládež v roku 2023
Európske podujatie pre mládež (EYE) je podujatie opakujúce sa každé 2 roky, ktoré spája v Európskom parlamente v Štrasburgu a online tisíce mladých ľudí z celej Európskej únie aj mimo nej s cieľom formovať a podeliť sa o svoje myšlienky o budúcnosti Európy. Je to jedinečná príležitosť pre 16 až 30-ročných ľudí komunikovať medzi osobne a online, inšpirovať sa navzájom a vymieňať si názory s odborníkmi, aktivistami, influencermi a mienkotvorcami s rozhodovacou právomocou v centre európskej demokracie.Po tejto udalosti sa myšlienky, obavy a nádeje mladých ľudí uvádzajú v správe, ktorá sa zasiela všetkým poslancom Európskeho parlamentu. Niektorí účastníci budú môcť aj ďalej rozvíjať tie najvplyvnejšie myšlienky a prezentovať ich priamo poslancom EP v parlamentných výboroch počas rokovaní s mládežou.Európsky parlament zorganizoval Európske podujatie pre mládež v rokoch 2014, 2016, 2018 a 2021. Ďalšie vydanie je naplánované na jún 2023.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Verejná zákazka
Najlepší pomer ceny a kvality
2,200,000.00 EUR
2,200,000.00 EUR
79950000
FRF11
Podmienky účasti
Uchádzač musí byť zapísaný v príslušnom živnostenskom alebo obchodnom registri, s výnimkou medzinárodných organizácií, v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi.
— minimálny ročný obrat vo výške 1 600 000 EUR za aspoň 2 z posledných 3 finančných rokov (2019, 2020 a 2021),— pomer krátkodobej likvidity vyšší ako 1,0,— minimálna úroveň poistenia zodpovednosti pri výkone povolania stanovená s náležitým ohľadom na hodnotu zmluvy a analýzu rizík vykonanú uchádzačom,(Pozri oddiel 15.2 špecifikácií.)
— aspoň 5-ročné skúsenosti s riadením podujatí,— tím zložený aspoň zo 7 odborníkov v oblasti riadenia podujatí vo všeobecnosti a v oblastiach uvedených v prílohe I technických špecifikácií – spomedzi ktorých musí mať aspoň koordinátor projektu 10-ročné preukázané skúsenosti v oblasti zahrnutej do tejto výzvy na súťaž; koordinátori pracovných balíkov musia mať aspoň 7-ročné preukázané skúsenosti v oblasti zahrnutej do pracovného balíka; ostatní členovia tímu musia mať aspoň 5-ročné skúsenosti;— odborník v oblasti normy ISO 20121 a udržateľnosti aspoň 3-ročné preukázané skúsenosti s organizovaním udržateľných podujatí. Aspoň 1 z týchto podujatí muselo byť organizované podľa požiadaviek normy ISO 20121;— zorganizovať aspoň 1 podujatie v posledných 3 rokoch s aspoň 1 000 účastníkmi pochádzajúcimi aspoň z 5 rôznych krajín;— zorganizovať aspoň 1 podujatie v posledných 3 rokoch s mladými ľuďmi a/alebo pre mladých ľudí.(pozri oddiel 15.3 špecifikácií)
Míľniky
13/05/2022 00:00
20/06/2022 17:00
21/06/2022 15:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2022/S 093-252222
Oznámenie o obstarávaní
13/05/2022 00:00