Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Rámcová zmluva na zber údajov z pozemných pozorovaní (GBOC) na validáciu produkt...
Obstarávateľ:
European Commission, Joint Research Centre (JRC)
Dátum zverejnenia v TED-e:
04/11/2015
Lehota na predkladanie ponúk:
12/01/2016
Stav:
Uzavreté
Informácie
JRC/IPR/2015/H.5/0027/OC.
Rámcová zmluva na zber údajov z pozemných pozorovaní (GBOC) na validáciu produktov globálneho monitorovania krajiny programu Copernicus.
„Globálna územná zložka pozemnej služby GMES“ (GOP-GL) v rámci európskeho programu monitorovania Zeme Copernicus (predtým označovaný ako GMES), pod vedením GR Európskej komisie pre vnútorný trh, priemysel, podnikanie a MSP, vstúpila do fázy svojej počiatočnej prevádzky (GIO) potom, čo začalo platiť nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 911/2010 z 22.9.2010 o európskom programe monitorovania Zeme (GMES) a jeho počiatočnej prevádzke (2011 – 2013).Program úplnej prevádzky (2014 – 2020) sa začal v zmysle nariadenia o programe Copernicus [nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 377/2014 z 3.4.2014, ktorým sa zriaďuje program Copernicus a ktorým sa zrušuje nariadenie (EÚ) č. 911/2010].V rámci nariadenia o programe Copernicus sa v článku 6.2 uvádza špecifický odkaz na pozemné údaje na validáciu produktov EO:— poskytnutie lokálnych údajov na ciele kalibrácie a validácie pozorovaní špecializovaných misií a— poskytovanie, archivácia a šírenie údajov získaných podpornou misiou, ktoré dopĺňajú údaje získané špecializovanou misiou.Tieto úlohy GBOC-GL môžu byť súčasťou 1 kroka, ktoré budú okrem iného pomáhať používateľom pri posudzovaní vhodnosti záznamu monitorovania krajiny v rámci GIO a programu Copernicus na daný účel.Premetom tohto obstarávania služieb GBOC-GL je:i) zber údajov existujúcich pozemných meraní z viacerých rokov a získavanie budúcich pozemných meraní podľa jasne definovaných a akceptovaných protokolov aii) realizácia a údržba databázy obsahujúcej pozorovania a pomocné údaje a webovej platformy, ktorá umožní používateľom prístup k vyššie uvedeným súborom údajov a súvisiacim metaúdajom.Táto služba je usporiadaná do 3 zložiek:1) zber údajov z pozemných meraní z viacerých rokov vrátane historických časových radov z existujúcich lokalít;2) získavanie pozemných meraní z viacerých rokov pre ďalšie lokality a3) distribúcia údajov používateľom v rámci činností validácie produktov monitorovania krajiny.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Nie je k dispozícii
Míľniky
04/11/2015 00:00
Nie je k dispozícii
Nie je k dispozícii
Nie je k dispozícii
12/01/2016 23:59
19/01/2016 10:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Notice type Dátum zverejnenia
2016/S 107-189998 Korigendum 04/06/2016 00:00
2015/S 213-387534 Oznámenie o obstarávaní 04/11/2015 00:00