Údaje o výzve na predloženie ponúk

Please note that the time limit for receipt of tenders has been extended. Instead of 07/12/2015 Time: 17:00 Read:11/12/2015 Time: 13:00 A corrigendum will be published in the OJ in the coming days.
Názov:
15.ESI.OP.162 Preklenovací strategický program výskumu (OSRA) a harmonizácia str...
Obstarávateľ:
European Defence Agency (EDA)
Dátum zverejnenia v TED-e:
21/10/2015
Lehota na predkladanie ponúk:
11/12/2015
Stav:
Uzavreté
Informácie
15.ESI.OP.162.
15.ESI.OP.162 Preklenovací strategický program výskumu (OSRA) a harmonizácia strategických programov výskumu CapTech.
Konečnými cieľmi tejto zákazky sú:— vypracovať pevný architektonický rámec, ktorý má EDA používať na rozvoj harmonizovaných strategických programov výskumu CapTechs (SRA) a preklenovacích strategických programov výskumu v priebehu rokov,— uplatniť vytvorenú architektúru:• poskytovať harmonizované hľadisko na súčasné strategické programy výskumu (SRA);• rozvíjať preklenovacie strategické programy výskumu (OSRA).
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Nie je k dispozícii
Míľniky
21/10/2015 00:00
Nie je k dispozícii
11/12/2015 13:00
11/12/2015 14:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2015/S 231-418939
Korigendum
28/11/2015 00:00
2015/S 216-393250
Korigendum
07/11/2015 00:00
2015/S 204-369566
Oznámenie o obstarávaní
21/10/2015 00:00